GemeenschappelijkWonenDag 21 mei 2022


Zaterdag 21 mei 2022 openen op de GemeenschappelijkWonenDag woongemeenschappen in het hele land hun deuren voor publiek. Nog niet eerder was de belangstelling voor gemeenschappelijk wonen zo groot en zo urgent. Gemeenschappelijk wonen kan immers aanzienlijk bijdragen aan de oplossing van grote maatschappelijk problemen zoals woningnood, klimaatverandering, eenzaamheid en groeiende behoefte aan zorg.

Iedereen is welkom op de GemeenschappelijkWonenDag 2022. Niet in de laatste plaats vertegenwoordigers van gemeenten, politieke partijen en woningcorporaties. Daar valt immers nog veel te winnen als het gaat om het (h)erkennen van de grote toegevoegde waarde die woongemeenschappen juist op lokaal niveau kunnen hebben. Daar kan ook nog veel verbeteren als het gaat om het faciliteren van (nieuwe) woongemeenschappen. Maar ook voor buurtbewoners, stadsgenoten en overige geïnteresseerden openen woongemeenschappen graag hun deuren. Regelmatig inspireert een rondleiding bezoekers zelf te kiezen voor een vorm van gemeenschappelijk wonen.

Grote variatie in woongemeenschappen
Er zijn in Nederland duizenden gemeenschappelijk-wonen projecten in vele varianten: woon-werkgemeenschappen, ecodorpen, centraal woonprojecten, cohousing, woongemeenschappen 50-plus, meer-generatie gemeenschappen en gestippeld wonen zijn daarvan voorbeelden. Bewoners wonen zelfstandig maar trekken nadrukkelijk samen op en delen zaken als ontmoetingsruimten, auto’s, fietsen, gereedschap, werkplaats of (groeten-)tuin. Zo dragen woongemeenschappen bij aan duurzaamheid, effectief gebruik van ruimte, sociale cohesie, minder eenzaamheid en vitale senioren. Als aantrekkelijk woon-alternatief voor met name deze laatste groep draagt gemeenschappelijk wonen tevens bij aan de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt. De GemeenschappelijkWonenDag 2022 wordt georganiseerd door de VGW (Vereniging Gemeenschappelijk Wonen), de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen Ouderen) en GEN NL (Global Ecovillage Network Nederland). Kijk voor deelnemende woongemeenschappen op de websites van deze organisaties. Let op: de aanvangstijden (in de middag) kunnen per woongemeenschap verschillen.

Voor meer informatie:
– meer-generatie wonen: VGW, info@gemeenschappelijkwonen.nl, 06 130 158 69, www.gemeenschappelijkwonen.nl
– gemeenschappelijk wonen 50-plus: LVGO, info@lvgo.nl, 030 820 09 65; www.lvgo.nl
– ecodorpen: GEN NL, info@gen-nl.nl , www.ecodorpennetwerk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *