Organisatie

Onze werkwijze

Onze vereniging is gebaseerd op het sociocratisch kringmodel. Dit organisatiemodel gaat uit van kringen als organisatie-eenheden. Kringen zijn in feite werkgroepen waarin onze leden in kleiner verband gemeenschappelijke taken uitvoeren en bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Elke kring heeft een coördinator en een afgevaardigde die weer vertegenwoordigd zijn in de Middenkring. Deze Middenkring vervult de bestuursrol, waarin de bestuursleden (de coördinatoren en afgevaardigden) samen afstemmen wat er in de afzonderlijke kringen gebeurt en waar prioriteiten liggen. Zo kunnen we met veel mensen tegelijkertijd zelfstandig en toch afgestemd werken. Op dit moment werken we vanuit vier hoofdkringen: Bouw- en Omgeving, Welbevinden- en Zorg, Organisatie en Activiteiten.

Kring Bouw en omgeving

De Kring Bouw en Omgeving is verantwoordelijk voor het onderzoeken en (laten) ontwikkelen van de huizen en de omgeving van de woongemeenschappen van onze vereniging. Indien nodig worden er subkringen gevormd voor (tijdelijke) klussen. Deze kring haalt de wensen en dromen van leden naar boven, formuleert deze en legt ze vast in een Programma van Eisen. Ook vertegenwoordigt de kring onze vereniging in de overleggen met betrokken partijen, zoals architect, woningcorporatie, bouwmaatschappij, landschapsontwikkelaar of experts op het gebied van permacultuur en voedselbossen. Het gaat daarbij om diverse zaken, zoals ecologische bouwmaterialen, energie, vormgeving, techniek, aanneming, bouwduur, bouwkosten, inrichting etc.

Kring Welbevinden en zorg

Bouwen aan een positief gezonde, evenwichtige en veerkrachtige leefgemeenschap met bewoners van diverse leeftijden en gevarieerde gezinssamenstellingen. Bewoners die behoefte hebben  aan hulp, ondersteuning, mantelzorg of niet-professionele zorg, hebben de mogelijkheid om een beroep te doen op de leefgemeenschap. De Kring Welbevinden en Zorg werkt aan hoe we met zorg voor onze medemens en onszelf om willen gaan. Centraal staat betekenisvol leven in harmonie en verbinding met onszelf, elkaar en onze omgeving.

Organisatiekring

De organisatiekring zorgt voor de organisatie, communicatie en administratie.
Deze kring houdt zich bezig met de website, sociale media, contacten met overheden, bouwbedrijven en andere organisaties, het verkrijgen van subsidies, de ledenadministratie en financiën. Daarnaast werkt deze kring verder uit hoe we ons als sociocratische vereniging nog beter kunnen organiseren, waar we voor staan en hoe we dat voor elkaar willen krijgen. De organisatiekring heeft ook een bedrijfsplan geschreven voor de vereniging.

Kring activiteiten

De Kring activiteiten (gemeenschapsvorming) heeft als taak te werken aan de ontwikkeling van de vereniging als groep, de “verbinding” te maken met de omgeving en daarbuiten. Deze kring organiseert de ledendagen, burenbijeenkomsten, specifieke activiteiten en trainingen.