Pijlers

Duurzaamheid

Duurzaamheid vinden wij erg belangrijk. We bouwen onze woningen zoveel mogelijk energieneutraal of energie-plus en kiezen waar mogelijk voor tweedehands of circulaire bouwmaterialen en meubilair. We voorzien zoveel mogelijk in onze eigen voedselvoorziening door moestuinen, een voedselbos en het gebruik van permacultuur. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het delen van een auto, gereedschap, stofzuiger of wasmachine. Ons doel is om te leven met een zo klein mogelijke ecologische footprint.

Goed nabuurschap

Goed nabuurschap betekent voor ons een gemeenschap van betrokken bewoners die sámen verantwoordelijkheid dragen voor de leefgemeenschap en omgeving. Waar sprake is van verbinding, interactie, uitwisseling en participatie. Dit doen we door gezamenlijke activiteiten uit te voeren, verantwoordelijkheden te delen, opbouwen van vertrouwen, inzet en wederkerigheid. Een nabuur is iemand waar je iets voor over hebt, die je terzijde staat. We zoeken daarnaast verbinding met de buurt en delen onze voorzieningen en inspiratie met anderen in de omgeving.

Zorg voor elkaar

Eigen regie en nabuurschap zijn voor ons vanzelfsprekend. We geloven in de persoonlijke (veer)kracht en individuele kwaliteiten van iedereen en gaan uit van een positieve kijk op gezondheid. We kijken vooral naar wat iemand nog wél kan en wat het leven betekenisvol maakt. Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaars ontwikkeling en stimuleren we elkaar daarin.  Dat er in onze vereniging op gepaste wijze plaats is voor zorg en ondersteuning is binnen de bestaande groep ecodorpen in Nederland redelijk uniek.