Pijlers

Wat vinden we belangrijk?

Duurzaamheid

Duurzaamheid vinden wij erg belangrijk. We bouwen onze woningen zoveel mogelijk energieneutraal of energie plus en kiezen waar mogelijk voor tweedehands of circulaire bouwmaterialen en meubilair. We voorzien zoveel mogelijk in onze eigen voedselvoorziening door moestuinen, een voedselbos en het gebruik van permacultuur. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het delen van een auto, gereedschap, stofzuiger of wasmachine. Ons doel is om te leven met een zo klein mogelijke ecologische footprint.

Goed nabuurschap

Goed nabuurschap betekent voor ons een gemeenschap van betrokken bewoners die sámen verantwoordelijkheid dragen voor de leefgemeenschap en omgeving. Een veerkrachtige gemeenschap waarin verschillende generaties, gezinssamenstellingen, inkomensgroepen en ook mensen met een zorgvraag plaats hebben. Een harmonieuze gemeenschap waarin we uitgaan van wat ons bindt en waar onze gezamenlijke doelen liggen. Vandaar dat we ook werken met sociocratische besluitvorming. We zoeken daarnaast verbinding met de buurt en delen onze voorzieningen en inspiratie met anderen in de omgeving.

Zorg voor elkaar

Mantelzorg en eigen regie zijn voor ons vanzelfsprekend. We geloven in de persoonlijke (veer)kracht en individuele kwaliteiten van iedereen en gaan uit van een positieve kijk op gezondheid. We kijken vooral naar wat iemand nog wél kan en wat het leven betekenisvol maakt. Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaars ontwikkeling en stimuleren we elkaar daarin. Dat bij onze vereniging de nadruk ligt op zorg, is binnen de bestaande groep ecodorpen in Nederland redelijk uniek.