Lidmaatschap

Hoe word je lid en bewoner?

Lid worden én bewoner worden: we werken aan allebei. We beschrijven hieronder de stappen van aspirant-lid naar lid, aspirant-bewoner en uiteindelijk bewoner.

1. Aanmelding

Iedereen die belangstelling heeft voor onze vereniging kan zich vanaf 16 jaar en ouder als nieuw lid van onze vereniging aanmelden tijdens een van onze informatiebijeenkomsten of na een telefonisch gesprek. Kinderen jonger dan 16 jaar worden niet geregistreerd als lid, maar ingeschreven bij het lidmaatschap van de ouder(s).

2. Informeel lid

Wanneer je je hebt aangemeld, ontvang je van ons een aanmeldformulier dat je invult. Zodra onze ledenadministratie deze heeft ontvangen en geregistreerd sta je ingeschreven als informeel lid. Als informeel lid krijg je toegang tot ons forum en mag je deelnemen aan onze ledendagen, Algemene Ledenvergaderingen, trainingen in gemeenschapsvorming, kringen en andere activiteiten van of namens de vereniging. 

3. Start aspirant-lidmaatschap

Je officiële lidmaatschap start vanaf de 1e dag van de volgende maand nadat je je hebt aangemeld. Vanaf deze datum ben je officieel lid, met als status aspirant-lid en betaal je contributie. De contributie bedraagt 12,50 euro per lid per maand. Bij voorkeur schrijven wij de contributie van je rekening af via automatische incasso. In dat geval betaal je 12 euro per lid per maand.

4. Verkenningsperiode

Als aspirant-lid ga je een verkenningsperiode in van 6 volledige maanden. In deze 6 maanden kun je gaan onderzoeken of je je thuis voelt in onze vereniging en onze pijlers kunt onderschrijven. Je neemt zo veel als mogelijk deel aan onze activiteiten en sluit je aan bij tenminste één kring of andere werkvorm in onze vereniging. Je zet je binnen jouw mogelijkheden in voor de vereniging en communiceert over je eigen grenzen en beperkingen. Binnen je eigen kring kies je een maatje uit die je wegwijs maakt binnen onze vereniging. Dit maatje is jouw aanspreekpunt voor praktische en persoonlijke vragen.

5. Van aspirant-lid naar lid

Voordat de verkenningsperiode voorbij is word je uitgenodigd voor een gesprek samen met je maatje en een ander lid uit de kring. Samen bespreken jullie hoe je het lidmaatschap ervaart en of je lid wil worden. Na deze 6 maanden kun je als het goed is gewoon lid worden van onze vereniging. 

6. Lid

Nu je lid bent, heb je meer rechten. Je mag nu verkozen worden als coördinator of afgevaardigde van een kring en kunt op die manier een functie vervullen in de Middenkring. Ook kun je nu zelf gekozen worden als maatje. Als lid kom je in aanmerking voor het aspirant-bewonerschap van een van onze woongemeenschappen. Hoe dat weer in zijn werk gaat verschilt per woongemeenschap en legt iedere woongemeenschap vast in een eigen toewijzingsbeleid.