CLIPS trainingen

Hoewel leven in een ecodorp een prachtige manier van leven kan zijn, gaat het niet vanzelf om een duurzame gemeenschap op te starten en vitaal te houden. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat 80% van de initiatieven tot het vormen van een gemeenschap het niet redt. Een manier van leven die meer gericht is op samenwerking en gezamenlijke belangen kan voor onverwachte uitdagingen zorgen. Het vraagt om toewijding, aanpassingsvermogen en een bereidheid om open naar jezelf en naar anderen te kijken en dat is niet altijd even makkelijk.

Als vereniging vinden wij het belangrijk dat onze leden op zowel individueel als collectief niveau in balans en in ontwikkeling blijven. Daarom organiseerden wij in 2018 een vijftal CLIPS trainingen, welke met veel enthousiasme werden ontvangen. In 2020 organiseren wij daarom opnieuw een zestal van deze trainingen.

CLIPS (Community Learning Incubator Programme for Sustainability) is een trainingsprogramma gericht op gemeenschapsvorming. Het is ontwikkeld door leden van het Global Ecovillage Network (GEN) uit negen verschillende landen. In  deze trainingen worden kennis en vaardigheden, gebaseerd op de ervaring van bestaande ecodorpen, met ons gedeeld. Met creatieve technieken en oefeningen leren we hoe we als gemeenschap beslissingen kunnen nemen, problemen kunnen oplossen en elkaar en onszelf beter kunnen leren kennen. Vanuit de vijf pijlers: individu, gemeenschap, doel, structuur en praktijk werken we aan een zo optimaal functionerende gemeenschap, waar ieder lid tot bloei kan komen én de gemeenschappelijke doelen verwezenlijkt worden.

De CLIPS trainingen van 2020 zullen plaatsvinden op de volgende dagen:

  • 1 februari
  • 28 maart
  • 2 mei
  • 30 mei
  • 27 juni
  • 19 september.

Wil je meer weten over CLIPS? Kijk dan op de website van Ecodorpennetwerk en de CLIPS website.

Welke doelen vinden we belangrijk in een ecodorp? En waar besteden we nog te weinig aandacht aan?