Training in gemeenschapsvorming

CLIPS trainingen

Een gemeenschap vormen we niet vanzelf. Het is een wat intensievere manier van leven en vraagt meer afstemming van jezelf met de ander. Om die reden vinden we het belangrijk dat onze leden op zowel individueel niveau als groepsniveau in balans en in ontwikkeling blijven. Daarom trainen we onze leden in gemeenschapsvorming met zogeheten CLIPS trainingen.

Waar staat CLIPS voor?

CLIPS staat voor Community Learning Incubator Programme for Sustainability en is een trainingsprogramma dat ontwikkeld is door een groter netwerk van ecodorpen, namelijk het GEN-NL (Global Ecovillage Network). Deze trainingen zijn gebaseerd op de ervaring van andere ecodorpen en zo kunnen wij leren van de kennis en vaardigheden van diegenen die ons voorgingen.

CLIPS model

CLIPS gaat uit van een model van concentrische ringen die de complexe dynamiek en lagen laten zien die in gemeenschapsprojecten gevonden kunnen worden. Deze lagen beginnen met de relatie tussen het individu en de gemeenschap en zijn vervolgens: doel, structuur en praktijk.

Wat leren we van CLIPS?

Met behulp van creatieve technieken en oefeningen leren we hoe we onszelf, elkaar en de gemeenschap zien en willen vormgeven. We leren bijvoorbeeld hoe we als gemeenschap beslissingen kunnen nemen, oplossingen kunnen aandragen en waar onze gemeenschappelijke doelen en prioriteiten liggen of waar we juist nog meer aandacht aan mogen besteden.