Informatie

In de zomer van 2020 zijn we gestart met de bouw van een duurzame leefgemeenschap in de wijk Zuiderveld in Nijmegen Noord (vlakbij Oosterhout). Voor dit project hebben wij samengewerkt met woningcorporatie Talis, woningbouwvereniging Gelderland (WBVG), Architectenbureau Hoogte Twee, aannemersbedrijf Trebbe en de gemeente Nijmegen.

Zuiderveld is een woonwijk van de Waalsprong waar voornamelijk koopwoningen (circa 75%) en daarnaast ook sociale huurwoningen (circa 25%) zijn. Van de 550 woningen die hier gebouwd worden hebben wij er 46 mogen invullen. Onze woningen zijn bedoeld voor sociale huur, waarbij 7% van de bewoners met hun inkomen boven de sociale huurgrens mogen zitten. 

De woningen
We hebben in totaal 46 woningen gerealiseerd, waarvan 19 eengezinswoningen, 21 appartementen en 6 studio’s. Alle woningen zijn voorzien van eigen woonkamer, een tweedehands of duurzame “chainable”  keuken, badkamer, toilet en één of twee slaapkamer(s), met uitzondering van de studio, welke geen aparte slaapkamer heeft.

De grootte van de verschillende type woningen is als volgt:
– 19 eengezinswoningen van 90 m2;
– 19 appartementen van 40 tot 50 m2;
– 2 grote appartementen van 63 m2;
– 6 studio’s van 35 m2.

Gemeenschappelijke ruimtes

Wij hebben er bewust voor gekozen om voorzieningen en ruimtes met elkaar te delen. Deze gemeenschappelijke voorzieningen vervangen een deel van de ruimtebehoefte van de individuele wooneenheden.

Er is een gemeenschappelijke ruimte met daarin een woonkamer en keuken. Bewoners en omwonenden komen hier bij elkaar voor een praatje en er kan een gezamenlijke maaltijd worden bereid en genuttigd. Op de eerste verdieping hebben we een multifunctionele ruimte, een kantoor en er wordt een VOKO (Voedsel Koöperatie) gerealiseerd. Op de tweede verdieping, onder het dak, hebben we een grote ruimte die geschikt is voor yoga, dans, meditatie en bijeenkomsten. In één van de portieken hebben we een gezamenlijke wasmachineruimte, luxe badkamer en logeerkamer.

De woonkamer van het gemeenschapshuis; een fijne ontmoetingsplek

Gemeenschappelijke tuin

Er is een grote gemeenschappelijke tuin die de bewoners met elkaar, op een ecologische manier, ontwikkelen en onderhouden. De tuin bestaat uit voedseltuinen, verschillende terrassen, wandelpaden en een wadi die bij veel regen dient als wateropvang bassin. De tuin wordt zoveel mogelijk meervoudig gebruikt en waar mogelijk volgens de principes van permacultuur aangelegd. Er is plaats gemaakt voor spelende kinderen, gezellige zitjes, moestuinen, een terras en een grasveld voor buitenbijeenkomsten. In overleg met het ecodorp zijn door de gemeente drie verhoogde kralen gerealiseerd op gemeentegrond, met fruitbomen. Deze kralen worden door bewoners van ecodorp Zuiderveld onderhouden en verder ingericht als moestuin, kruidentuin en bloementuin.

Er wordt gebouwd aan een grote gemeenschappelijke schuur. Deze wordt zo veel mogelijk gemaakt van tweedehands materialen en zal worden gebruikt voor de opslag van gezamenlijke spullen. Bij de schuur wordt ook een kas aangebouwd.

Organisatie

De bewoners zijn georganiseerd in een huurvereniging Ecodorp Zuiderveld (HVEZ) waarvan elke bewoner lid is. De organisatie is een sociocratische kringstructuur net als in de overkoepelende vereniging. Kantoor en Vereniging, Beheer en Samenleving vormen de hoofdkringen. Deze organisatie staat nog in de kinderschoenen en is nog volop in ontwikkeling.

Gemeenschapsleven

Leven in de gemeenschap krijgt op veel manieren vorm in een grote diversiteit van kleinere en grotere groepen en kringen, maar ook in één-op-één contacten, gestructureerd maar ook spontaan en incidenteel.
Voorbeelden van de grotere bijeenkomsten zijn het dorpsberaad, trainingen in gemeenschapsvorming (CLIPS), Algemene Ledenvergaderingen en maandvieringen. Enkele regelmatige kleinschalige activiteiten zijn het samen eten en koken, samen wandelen en samen muziek maken, waarbij ook mensen van buiten de gemeenschap aansluiten. Spontaan wordt er wel eens een knutselmiddag voor de kinderen georganiseerd, samen koekjes of pannenkoeken bakken. Er worden af en toe yogalessen gegeven.

Klusdagen en tuinwerkdagen geven verbinding, voldoening en gezelligheid en ook daarbij sluiten niet-Zuidervelders zich aan, al dan niet lid van CVEG, of familie, vrienden en kennissen van bewoners.
Af en toe de intimiteit van een kampvuurtje in de avond.
Ook persoonlijke uitwisselingen dragen bij aan het gevoel deel te zijn van een gemeenschap.

Dankbetuigingen

  • Dankzij subsidies van Stichting Volksbelang van 1895 voor de bouw en Stichting Oranjefonds voor de inrichting hebben wij een prachtig gemeenschapshuis.
  • Dankzij subsidie van de Provincie Gelderland met cofinanciering van aannemer Trebbe konden we de afbouw realiseren met de vrijwilligers van het Huis van Compassie. Deze vrijwilligers hebben ons gedurende een lange periode talloze keren geholpen met de afbouw van de huizen, het leemstucen van de wanden, bestraten, verven, keukens monteren, schuur bouwen en vele andere klussen!
  • Dankzij cofinanciering/subsidie van het omgevingsfonds van Windpark Nijmegen Betuwe is het groendak van de schuur mede tot stand gekomen.
  • En natuurlijk heel erg bedankt aan iedereen die ons, op welke manier dan ook, heeft ondersteund en geholpen!