Ledendagen

Op deze dagen gaan we al meer de diepte in. We bouwen aan onze organisatievorm en wisselen uit wat de voortgang is van onze verschillende werkgroepen (onze Kringen). En soms worden hier ook besluiten genomen.

Verder zijn het gewoon gezellige bijeenkomsten waar leden elkaar ontmoeten. Elkaar bijpraten over van alles en niets en waar wordt gewerkt aan wat wij gemeenschapsvorming noemen. Dat gaat om elkaar leren kennen en samen leren leven en ontdekken hoe we onze idealen samen het beste kunnen vormgeven en bereiken.

Data CVEG 2019 voor de Kosterij in Ressen

 • Zaterdag 19 januari – ledendag 10.00-17.00
 • Zaterdag 16 februari – ledendag
 • Zaterdag 16 maart – ledendag
 • Zaterdag 20 april – ledendag
 • Zaterdag 18 mei – ledendag
 • Zaterdag 15 juni – ledendag
 • Zaterdag 20 juli – informatie en zomer editie ledendag
 • Zaterdag 17 augustus – ledendag
 • Zaterdag 28 september – (is vierde zaterdag) – leden/burendag
 • Zaterdag 19 oktober – ledendag
 • Zaterdag 16 november – ALV + ledendag
 • Zaterdag 21 december – ledendag

Het adres voor deze bijeenkomsten voor leden is:
Kerkenhofstraat 5, 6684 DJ Ressen.