Besluitvorming

Hoe vormen we een besluit?

Voor onze besluitvorming werken wij met sociocratische besluitvorming. Deze besluitvorming gaat uit van het consentbeginsel. Dit betekent dat een besluit genomen is, wanneer geen van de aanwezige leden beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit. Wanneer je niet aanwezig bent, geef je het vertrouwen aan de aanwezige deelnemers dat zij het goede besluit nemen. Zo leggen we als vereniging en gemeenschap de nadruk op waar onze gezamenlijke doelen liggen en telt ieders stem mee.