Besluitvorming

Hoe we besluiten nemen

Voor onze besluitvorming werken wij met sociocratische besluitvorming volgens het sociocratisch kringmodel (SKM). Deze besluitvorming gaat uit van het consentbeginsel. Dit betekent dat een besluit genomen is, wanneer geen van de aanwezige leden beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit. In het kort gaat het als volgt: Er is een onderwerp waar een besluit over genomen moet worden. Soms ligt er ook al een voorstel. Eerst wordt door middel van een beeldvormingsronde gecheckt of de situatie / het voorstel voor ieder helder is c.q. door iedereen op dezelfde wijze wordt uitgelegd. Een voorstel kan hierop nog worden aangescherpt. Daarna volgt een oordeelvormende ronde waarin de aanwezigen hun mening kunnen geven. In deze fase wordt vaak ook al wel duidelijk waar een beargumenteerd en overwegend bezwaar kan liggen, en ook in deze fase kan eventueel een voorstel al worden bijgesteld op basis van de gevoerde discussie. In de consentronde wordt iedereen gevraagd of hij/zij consent geeft. Dit kan ook ‘geen overwegend bezwaar’ zijn, met het vertrouwen dat het besluit goed zal worden uitgevoerd en indien nodig weer op de agenda komt. Bij een overwegend bezwaar dient de bezwaarmaker ook duidelijk te maken waar hij/zij knelpunten ziet en actief mee te denken over een verbeteringsvoorstel. Het hele besluitvormingsproces draait er dus om dat (kring)leden gezamenlijk tot het beste voorstel komen, d.w.z. het voorstel waar niemand een overwegend bezwaar (meer) tegen heeft.