Nu we thuis zitten

Brief aan onze leden, ingezonden door Koen de Kruif

Het is een soort ballingschap in onze eigen huizen, gedwongen door een wereldwijde virus-verspreiding. Het is vreemd om te zien dat juist in deze tijd de zaken waaraan ik werk, een duurzame samenleving, dichterbij komen. Er is meer aandacht voor lokale landbouw, schone lucht en meer aandacht voor de buren. Dat voelt goed. Dat past heel goed ook in de pijlers van onze vereniging, als onderdeel van de doelen die wij willen bereiken. Nu is er veel nieuws. De bouwvergunning voor het Zuiderveld, goede ideeën voor de inrichting ervan, een aantal nieuwe activiteiten door het project team Heteren en een heel goed ‘bezochte’ ledenvergadering online.

Ons initiatief ‘Ecodorpen Gelderland’ is een doel en een middel om samen te werken aan een betere wereld. We willen leven in een gemeenschap die aandacht heeft voor de omgeving en voor elkaar. We willen er zijn voor mensen die anders in een isolement raken of moeite hebben om de woonomgeving te vinden waar zij zich thuis voelen. Juist daarvoor willen we vaak bij elkaar komen en deelnemen aan de gemeenschapsvormende trainingen, de CLIPS-training, of met elkaar eten of samen muziek maken.

Nu is dat even niet mogelijk, maar de lente is hier. Er is een vaag licht aan het einde van de tunnel. De zon verwarmt ons, met de bouwvergunning zal de bouw snel starten en we komen vast ook uit de discussie met de gemeente over de tuin en ons eigen ambachtscentrum. Er zijn initiatieven om elkaar te helpen. Dat kan met je huidige buren maar ook met de nieuwe ecoburen. Laat gewoon even wat van je horen en durf te vragen, bijvoorbeeld op het forum. Dat kan ook door deel te nemen aan de ZOOM-ontmoetingen die via de nieuwsberichten worden aangekondigd. Zorg goed zo voor ons, voor elkaar en jezelf.

En oja: kijk als je tijd over hebt eens naar een aantal mooie duurzame podcasts.