Werken aan onze nieuwe ecodorpen

Nieuwjaarsbrief 2020 door Koen de Kruif, voorzitter CVEG

Wat zijn er weer veel dingen gebeurd in het afgelopen jaar. De rustige periode rond oud en nieuw geeft mij de kans om een paar dingen een keer op te schrijven en met jullie te delen en zo inzichten te geven in wat er gedaan en gebeurd is. In dit afgelopen jaar is de vereniging gegroeid van ongeveer 30 leden naar een organisatie van ongeveer 70 leden. Wij gaan dit jaar bouwen aan ons ecodorp op het Zuiderveld in Nijmegen en we werken verder aan de ontwikkeling van onze plannen in Heteren. 

Ledendagen

De groei van de vereniging kreeg voor mij zelf echt gestalte toen de nieuwe leden op de ledendagen na de zomer binnenkwamen. Zij kwamen namelijk niet alleen, maar brachten hun kinderen mee. Ik had dat niet direct in mijn eigen beelden vormgegeven. Uiteraard:  het is logisch dat in een meer-generatie-leefgemeenschap ook kinderen zijn, maar het betekent dat er nu ook kinderactiviteiten zijn en bij de ledendagen zingende en spelende kinderen. Nu is de vereniging nog completer, en leren we elkaar steeds beter kennen. 

Ik verwacht zelf dat in de komende maanden de mensen die in Nijmegen gaan wonen elkaar steeds vaker opzoeken, met elkaar gaan eten en elkaar beter leren kennen. Ook zullen er gezamenlijke trainingen voor leefgemeenschappen zijn, de zogenaamde CLIPS-trainingen. Daarnaast is er voor leden ook ruimte om specifieke trainingen en cursussen te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van permacultuur of duurzaam gebouwonderhoud. 

Zuiderveld – Nijmegen

In juni van dit jaar was het daar eindelijk. We kregen het groene licht. Ikzelf was op het ‘Living Village‘-festival in Dalfsen. Daar kreeg ik het telefoontje van Marian, de projectleider van het Zuiderveld ecodorp. “Alle plannen zijn goedgekeurd door het bestuur van de woningcorporatie en door de gemeente.  Nu kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en de grond bouwrijp worden gemaakt en zal de bouw in 2020 gaan beginnen.”  Er zijn nu nog vele discussies met de bouwer, en die zullen vast nog blijven tijdens de bouw.  Dat betekent dat de huizen na de volgende jaarwisseling opgeleverd gaan worden. Op de pagina van het Ecodorp Zuiderveld staan de plannen uitgewerkt. Veel nieuwe leden zijn al bezig met het maken van de plannen voor de tuin, voor het onderhoud van de huizen, het benutten van de gemeenschappelijke ruimten, de uitwerking van ons zorgplan en nog veel meer. 

Heteren

In Heteren bouwen we nog niet, maar in het afgelopen jaren zijn vele gesprekken geweest die ons dichter brengen bij onze dromen voor het NIOO terrein. Er is veel contact met de dorpsraad en ook een paar keer met omwonenden. Verder is gesproken met de gemeente en met de betrokken wethouder, met de provincie over de rol van collectieve particuliere initiatieven en over de bouwopgave van de provincie.  Er is binnen de vereniging een bijeenkomst geweest voor ideeën over de inrichting van het terrein. Dat is gebruikt voor het maken van een 3D-inrichtingsplan en met dat plan wordt in januari een landschapsvisie gemaakt. Voor de uitwerking van de plannen zijn nieuwe leden nodig voor het projectteam Heteren.

Nieuwe plannen – nieuwe leden

Er is op dit moment veel ruimte voor nieuwe leden van de vereniging. Een ecodorp is een intentionele gemeenschap van mensen die met elkaar willen wonen en werken aan de kwaliteit van de leefgemeenschap. Bij ons is dat met veel aandacht voor elkaar, voor duurzaamheid, voor circulair gebruik van grondstoffen en voor de omgeving. De Vereniging ecodorpen Gelderland heeft in de komende jaren ruimte voor ongeveer 200 volwassen leden. Veel daarvan kunnen na een actieve aspirant-lidmaatschaps-periode van ongeveer een half jaar een plek vinden op een van onze locaties. 

Wil je mee ontwikkelen? Laat dat dan even weten aan mij. Ik wens jullie allemaal een duurzaam 2020 en ik zie jullie graag als lid op de ledendagen. Die hebben we elke 3e zaterdag van de maand, vanaf nu in Nijmegen, in Huiskamerrestaurant Babylon.