Klimaatverandering bedreigt het voortbestaan van ons land

Rutger Bregman, journalist bij ‘De Correspondent’ schreef in die – online – krant een brief aan alle Nederlanders. Een brief met een verhaal van Johan van Veen. Ingenieur. De Vader van het Deltaplan. Een van de grootste Nederlanders aller tijden en vrijwel niemand kent hem. Hieronder staat de inleiding van het verhaal van Rutger. Het hele verhaal is te vinden op ons forum.

Voor de toekomstige bewoners van de locaties van onze ecodorpen, is het goed te weten dat de klimaatverandering op ons allemaal invloed zal hebben. Door de bewoners van ecodorpen wordt gewerkt aan de regeneratie van de aarde. Met een andere manier van leven, bewust omgaan met energie en met de voorraden die de aarde ons geeft. Echter, niemand die leeft in het rivierengebied zal immuun zijn voor eventueel overstromende rivieren. Door te laten zien dat het goed mogelijk is om betaalbaar en duurzaam te wonen en te leven, waar omwonenden, vrienden en anderen kennis van kunnen nemen. En ook wat dat daadwerkelijk betekent voor de kwaliteit van het leven, nu en in de toekomst.

Het verhaal van Johan van Veen

In het Groningse plaatsje Uithuizermeeden is een klein monument voor Johan van Veen opgericht. Een grauwe buste die nauwelijks op hem lijkt, Bekijk hier de buste van Johan van Veen. tussen een parkeerplaats en een supermarkt (‘een van de lelijkste plekken van Nederland’, aldus Johans biograaf). Hij noemde zichzelf ‘dr. Cassandra’, naar de Griekse prinses die wist dat Troje zou vallen, maar door niemand werd geloofd.

Johan van Veen was een ambtenaar bij Rijkswaterstaat en voorspelde de Watersnoodramp van 1953. Niet één keer, maar twintig jaar lang. ‘Ja, dit kan in Nederland, want ze begrijpen er niets van’, had hij in 1952 nog tegen een journalist van Elsevier gezegd. De hoofdredacteur schrapte het interview toen uit het blad. ‘Paniekzaaierij’, vond hij het.

Het verhaal van Johan is het verhaal van Nederland. Een verhaal van een klein land aan de Noordzee, dat eigenlijk al in de golven zou moeten zijn verdwenen. Een land waar je je kop niet boven het maaiveld uit moet steken, en waar onbeleefdheid tot deugd is verheven. Een land van kleine kruideniers die klagen en zeiken, zeuren en mekkeren, die ‘lukt niet’, ‘mag niet’ en ‘kan niet’ blijven roepen, totdat ze zelf – ineens – het onmogelijke doen.

Maar daar is dan wel eerst een ramp voor nodig….

De brief van Rutger Bregman aan alle Nederlanders.

De contracten zijn getekend: ecodorp Zuiderveld een feit!

Marian Aarts en Suzanne Bos (CVEG) tekenen de contracten met woningcorporatie Talis, Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) en aannemersbedrijf Trebbe

Nijmegen, 24 januari 2020 – Wat begon als een droom werd vandaag werkelijkheid. Ruim tweeënhalf jaar na het eerste overleg met woningcorporatie Talis, kwamen we vandaag opnieuw samen met Talis, Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) en aannemersbedrijf Trebbe om de samenwerkings- en realisatieovereenkomsten te tekenen voor de bouw van ecodorp Zuiderveld in Nijmegen-Noord. Onze plannen voor een leefgemeenschap gebaseerd op duurzaamheid, circulariteit, nabuurschap en zorg voor elkaar en omgeving zijn hiermee definitief. Een prachtige mijlpaal voor ons als vereniging en de toekomstige bewoners van Zuiderveld!

Wat is er hard gewerkt om dit te kunnen realiseren. Uren zijn er vergaderd, overlegd en afgestemd met belanghebbenden. Het was niet altijd even makkelijk, maar met focus, wilskracht en een goede team spirit bleven we vol vertrouwen. Als vereniging zijn we dan ook erg trots dat we onze gezamenlijke missie: wonen en leven in verbinding met onszelf, elkaar en onze omgeving, nu eindelijk kunnen verwezenlijken.

Met Zuiderveld pakken we het gelijk groots aan: met maar liefst 46 woningen bouwen we aan het grootste ecodorp van Nederland! Daarnaast hebben wij ook de primeur dat we hiermee het eerste eco urban village, oftewel stedelijke ecodorp, van Nederland zijn. En dat is nog niet alles: er liggen ook al plannen op tafel voor een ecodorp in Heteren.

De bouw van Zuiderveld zal naar verwachting in de zomer van 2020 worden gestart. Ondertussen blijven we samen met onze leden werken aan gemeenschapsvorming. Kortom: weer een stap dichter bij de realisatie van onze dromen waarvan de uitvoering nog slechts een kwestie van tijd zal zijn.

Werken aan onze nieuwe ecodorpen

Nieuwjaarsbrief 2020 door Koen de Kruif, voorzitter CVEG

Wat zijn er weer veel dingen gebeurd in het afgelopen jaar. De rustige periode rond oud en nieuw geeft mij de kans om een paar dingen een keer op te schrijven en met jullie te delen en zo inzichten te geven in wat er gedaan en gebeurd is. In dit afgelopen jaar is de vereniging gegroeid van ongeveer 30 leden naar een organisatie van ongeveer 70 leden. Wij gaan dit jaar bouwen aan ons ecodorp op het Zuiderveld in Nijmegen en we werken verder aan de ontwikkeling van onze plannen in Heteren. 

Ledendagen

De groei van de vereniging kreeg voor mij zelf echt gestalte toen de nieuwe leden op de ledendagen na de zomer binnenkwamen. Zij kwamen namelijk niet alleen, maar brachten hun kinderen mee. Ik had dat niet direct in mijn eigen beelden vormgegeven. Uiteraard:  het is logisch dat in een meer-generatie-leefgemeenschap ook kinderen zijn, maar het betekent dat er nu ook kinderactiviteiten zijn en bij de ledendagen zingende en spelende kinderen. Nu is de vereniging nog completer, en leren we elkaar steeds beter kennen. 

Ik verwacht zelf dat in de komende maanden de mensen die in Nijmegen gaan wonen elkaar steeds vaker opzoeken, met elkaar gaan eten en elkaar beter leren kennen. Ook zullen er gezamenlijke trainingen voor leefgemeenschappen zijn, de zogenaamde CLIPS-trainingen. Daarnaast is er voor leden ook ruimte om specifieke trainingen en cursussen te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van permacultuur of duurzaam gebouwonderhoud. 

Zuiderveld – Nijmegen

In juni van dit jaar was het daar eindelijk. We kregen het groene licht. Ikzelf was op het ‘Living Village‘-festival in Dalfsen. Daar kreeg ik het telefoontje van Marian, de projectleider van het Zuiderveld ecodorp. “Alle plannen zijn goedgekeurd door het bestuur van de woningcorporatie en door de gemeente.  Nu kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en de grond bouwrijp worden gemaakt en zal de bouw in 2020 gaan beginnen.”  Er zijn nu nog vele discussies met de bouwer, en die zullen vast nog blijven tijdens de bouw.  Dat betekent dat de huizen na de volgende jaarwisseling opgeleverd gaan worden. Op de pagina van het Zuiderveld staan de plannen uitgewerkt. Veel nieuwe leden zijn al bezig met het maken van de plannen voor de tuin, voor het onderhoud van de huizen, het benutten van de gemeenschappelijke ruimten, de uitwerking van ons zorgplan en nog veel meer. 

Heteren

In Heteren bouwen we nog niet, maar in het afgelopen jaren zijn vele gesprekken geweest die ons dichter brengen bij onze dromen voor het NIOO terrein. Er is veel contact met de dorpsraad en ook een paar keer met omwonenden. Verder is gesproken met de gemeente en met de betrokken wethouder, met de provincie over de rol van collectieve particuliere initiatieven en over de bouwopgave van de provincie.  Er is binnen de vereniging een bijeenkomst geweest voor ideeën over de inrichting van het terrein. Dat is gebruikt voor het maken van een 3D-inrichtingsplan en met dat plan wordt in januari een landschapsvisie gemaakt. Voor de uitwerking van de plannen zijn nieuwe leden nodig voor het projectteam Heteren.

Nieuwe plannen – nieuwe leden

Er is op dit moment veel ruimte voor nieuwe leden van de vereniging. Een ecodorp is een intentionele gemeenschap van mensen die met elkaar willen wonen en werken aan de kwaliteit van de leefgemeenschap. Bij ons is dat met veel aandacht voor elkaar, voor duurzaamheid, voor circulair gebruik van grondstoffen en voor de omgeving. De Vereniging ecodorpen Gelderland heeft in de komende jaren ruimte voor ongeveer 200 volwassen leden. Veel daarvan kunnen na een actieve aspirant-lidmaatschaps-periode van ongeveer een half jaar een plek vinden op een van onze locaties. 

Wil je mee ontwikkelen? Laat dat dan even weten aan mij. Ik wens jullie allemaal een duurzaam 2020 en ik zie jullie graag als lid op de ledendagen. Die hebben we elke 3e zaterdag van de maand, vanaf nu in Nijmegen, in Babylon.