Impressie CLIPS 24 april 2022

Wauw, wat waren we met veel en wat is het fijn dit weer live te doen!!

Het was een gemengd gezelschap van zo’n 30 ‘Zuiderveldbewoners’ en  ‘Brummers’, ‘Wageningers’ en ‘Losjes’.

Er waren leden die al lang lid zijn, leden die pas net aspirant-lid zijn geworden en alles wat daar tussen zit. Een mooi bont gezelschap, onder de bezielende leiding van Monique en Mara. Beide vertrouwde gezichten voor velen van ons.

De intentie van vandaag was vooral ‘kennismaken en verbinden’. En dat hebben we gedaan!

Er was een fijn programma opgesteld waarin we uitgebreid met elkaar in gesprek raakten over belangrijke zaken.

Na check in en de kennismaking hebben de verschillende groepen zich aan elkaar gepresenteerd; Waar wil je wonen en wat vind je daar belangrijk qua wonen, omgang met elkaar, identiteit en organisatie.

Verder hebben we samen nagedacht over de rol en functie van CVEG; Hoe zit de organisatiestructuur nu eigenlijk in elkaar? Wat zijn knelpunten momenteel en welke oplossingen zien we daarvoor? Welke kringen zijn er en wie zit waarin? En zit je daar wel op je plek of heb je behoefte te verschuiven? Of moeten kringen meer met elkaar in verbinding komen?

Daarna waren we als individu aan de beurt; Wat wil je brengen en wat hoop je te kunnen halen? Waar kun je jouw kracht inzetten, wat wil je leren of waar wil je meehelpen? Waarover kun je geraadpleegd worden binnen de vereniging?

Allemaal wezenlijke vraagstukken waar we intensief en op een heel betrokken met elkaar over in gesprek zijn geweest.

Om tussentijds nieuwe energie op te doen waren er steeds korte energizers en natuurlijk was er halverwege de dag een overheerlijke ‘potluck’ waar we de inwendige mens mee tevreden konden stellen. Wat is dat toch altijd een aangename verrassing zo’n lunch.

Met een ‘checkout’ en een ‘meizoentje’ was de dag al weer voorbij gevlogen. De conclusie was dat het kennismaken en verbinden goed gelukt was en er veel verduidelijkt was rondom de kringenstructuur en werkwijze.

We gingen moe en voldaan weer op huis aan! Met grote dank aan Monique en Mara en de organisatoren vanuit de kring Activiteiten!

Op naar de volgende ‘Clipsen’ op 14 mei en 25 juni!

Edith

Online CLIPS-training

Geschreven door Laura

In het Pinksterweekend vond bij CVEG een heuse primeur plaats: maar liefst twee online CLIPS-trainingen! Trainers Paul en Monique bleken niet voor één Corona-gat te vangen en organiseerden in samenwerking met enkele inmiddels doorgewinterde ZOOM-experts van de vereniging de training gewoon online.

Ik ben nu een ongeveer een maand aspirant-lid en voor mij en een aantal anderen zijn de CVEG-leden bewegende en pratende portretjes, soms wel 25 in een scherm. Een wat bijzondere gewaarwording, maar ik zie vooral een veerkrachtige en inventieve vereniging die vrijwel direct op zoek is gegaan naar mogelijkheden. Interessant hoe groepsdynamiek zich digitaal ontvouwt, maar vooral heel mooi hoe warmte, medemenselijkheid en verbinding daar een duidelijke plek in kennen! Ik denk dat dat ook wel een voorwaarde is voor het online kunnen doen van een CLIPS-training.

Zaterdag
Voor mij als aspirant-lid was het een eerste introductie in CLIPS. Na een korte ronde ‘wie-is-wie’, volgde de oefening ‘Ieder die…’, waarbij je de groep een beetje leert kennen. Normaal gesproken stapt bijvoorbeeld ‘Ieder die van wandelen houdt’ in de kring, nu werd dat inventief opgelost met een slide-deck. Je vult je naam in en sleept jezelf de kring binnen. Hierna werden de kernpunten van CLIPS uitgelegd door middel van een powerpoint-presentatie, en bij ieder element (‘ik’, ‘wij’, intentie’, structuur’) volgde een korte oefening. Zo bleken we in staat om samen tot tien te tellen zonder een kakofonie aan door elkaar praten te laten ontstaan, best prettig. De laatste oefening deden we in groepjes in zogenoemde breakout rooms, een handige optie in ZOOM. Zo kon je toch enigszins oogcontact maken en delen hoe je erbij zat.

Ik vond het een interessante eerste indruk. Het is fijn te weten wat de kernpunten zijn van de methode die een belangrijke rol speelt in het groepsvormingsproces en alles daar omheen. Wel merkte ik weer eens dat het met ZOOM lastig is om het gevoel van voldoende tijd (en daarmee ruimte voor wat verdieping) te creëren. Ik denk dat deze introductie vanwege de omstandigheden ook korter was dan de reguliere, want aan dingen als ‘je levensverhaal in het kort’ kwamen we echt niet toe. Dat vind ik toch een beetje jammer, juist omdat je al op afstand zit en mensen dus moeizamer leert kennen.

Maandag
Op maandag was het centrale thema van de CLIPS-training, bedoeld voor leden en aspirant-leden die op Zuiderveld willen gaan wonen, de woningtoewijzing. Ook, of misschien wel júist in ZOOM is het belangrijk om even te landen en in de juiste stemming te komen. Dit werd gedaan door een korte meditatie en daarna de uitnodiging om even de spieren los te maken als een ware tuinier.

Het doel van deze training was het bekijken van zowel de ‘ik’- als de ‘wij’-component binnen het thema. De ‘ik’ komt iets brengen in de gemeenschap, maar heeft uiteraard ook behoeften en voorkeuren. Hoe ziet dan het ‘wij’ eruit? De gezamenlijke intentie werd aangestipt als een krachtig element in bijvoorbeeld het neerzetten van de criteria die je als gemeenschap belangrijk vindt in het toewijzen van woningen. En dan was er nog het aspect van dragen en ondersteunen: hoe ga je een en ander in de praktijk vormgeven, hoe creëer je continuïteit? Er volgde een visualisatieoefening waarin ieder zichzelf in de omgeving en gemeenschap Zuiderveld kon plaatsen.

Voordat we in groepjes per aangegeven voorkeurswoningtype in gesprek gingen, legden Monique en Paul de uitgangspunten van een dialooggesprek uit, waarbij de nadruk ligt op luisteren en het uitstellen van een oordeel, het doen van uitingen in de vorm van een ik-boodschap en het stellen van verdiepende, open vragen.

Het was interessant en op zichzelf al verdiepend om in kleine groepjes het gesprek aan te gaan, al bleek net als in de training van zaterdag de tijd wel erg beperkt. Niet overal lukte het om iedereen aan bod te laten komen. Paul en Monique opperden de mogelijkheid om de uitwisseling op een later moment af te maken, eventueel met begeleiding van iemand die niet bij het betreffende woningtype betrokken is. In de groepjes gaf ieder zijn of haar voorkeur voor een woning aan en op die manier kregen we een beeld van woningtypes waarop ‘druk’ zou kunnen ontstaan (te weinig woningen voor ieder met die voorkeur) en woningtypes die juist wat minder populair lijken te zijn. Na een korte plenaire terugkoppeling van enkele leden, nodigde Paul ons uit om voor de gesignaleerde knelpunten te denken in mogelijkheden en oplossingen. Een appartement dat uitkijkt op een blinde muur lijkt nu misschien niet gewild, maar is in hete zomers wel koeler dan een appartement met de ramen op het zuiden. De muur zou bovendien opgefleurd kunnen worden met een muurschildering of beplanting.

De training was natuurlijk niet bedoeld als een officiële stap in het toewijzen van woningen, maar wel om ons handvatten te bieden om dit als vereniging tot een goed einde te brengen. Ik denk dat Monique en Paul daar zeker in geslaagd zijn. En hoe intensief ZOOM ook kan zijn, ik vind het een prachtig gegeven dat er op deze manier toch echt menselijk contact kan zijn en dat het uitnodigt tot inventieve ideeën. Laten we daar totdat deze tijdelijkheid ten einde is zeker mee doorgaan!

Ook de Post-its doen we gewoon digitaal!

De CLIPS trainingen zijn van start gegaan!

Geschreven door Angelique

Op 1 februari was het zo ver: de eerste CLIPS training van 2020 ging van start.
Nadat we elkaar hartelijk begroeten en er hier en daar een praatje wordt gemaakt, nemen alle deelnemers plaats in de kring. Aan de grootte van de kring is te zien dat er een goede opkomst is en er zijn zelfs gemotiveerde, net nieuwe leden aanwezig. 
Er wordt al volop gespeculeerd over wat ons vandaag te wachten staat. Nieuwsgierigheid en toch ook wel een beetje spanning voeren de boventoon: wat betekent zo’n training in gemeenschapsvorming precies, wat gaan we allemaal doen en wat hebben die mysterieuze attributen in het midden van de kring te betekenen?

Al gauw gaan we van start. Paul en Monique van het Global Ecovillage Network (GEN-NL) verzorgen de training en stellen zich enthousiast voor. Vanuit hun vele ervaring met ecodorpen en duurzame projecten, hebben zij aan den lijve ondervonden welke dingen wél en niet werken in het vormen en in stand houden van een duurzame leefgemeenschap. Een vitale gemeenschap kan gezien worden als een veilig nest. Het is een kunstig vlechtwerk, welke stevig en veerkrachtig, maar toch ook licht is. En zoiets ontstaat niet vanzelf!

Als eerste willen we elkaar wat beter leren kennen. Met gesprekken in groepjes en interactieve spelletjes leren we steeds meer over elkaar. Zo blijkt dat er meer katten- dan hondenliefhebbers in de groep zijn en dat er veel belangstelling is voor bordspelletjes. Maar ook dat er stiekem best een hoop mensen zijn die de training spannend vinden en dat ze daar dus niet alleen in staan.

Het CLIPS model werkt vanuit vijf verschillende pijlers. We kiezen voor onszelf uit aan welke pijler we het liefst willen werken. Zo krijgen we een goed beeld van waar we staan en wordt het model vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Het CLIPS model toont de dynamiek en lagen binnen een gemeenschap. Deze lagen beginnen met de relatie tussen individu en gemeenschap en zijn vervolgens: doel, structuur en praktijk.

Vervolgens kunnen we onze creativiteit kwijt in een tekenopdracht, waarbij we op symbolische wijze onze levensloop mogen uitwerken. Het is heel bijzonder om te zien hoe iedereen op zijn eigen manier aan de slag gaat en elke tekening uniek is. Wat nog mooier is, is de uitleg bij de tekeningen. Vele leden durven zich open en kwetsbaar op te stellen en dat geeft wel aan hoe stevig de basis van veiligheid en vertrouwen nu al is.

Tijd om even te genieten van de lunch. Zoals gebruikelijk op onze ledendagen heeft elk lid wat klaargemaakt of meegenomen, wat altijd weer zorgt voor een heerlijke gevarieerde maaltijd.

De rest van de middag wordt ingevuld met zowel luchtige spelletjes en gelach, als diepere gesprekken en discussies. Zo bespreken we in groepjes wat wij onder ‘commitment’ verstaan, stellen we persoonlijke doelen op en bespreken we aan de hand van kaartjes welke doelen en waardes we belangrijk vinden in een ecodorp. Het blijkt dat er een hoop overeenkomsten, maar ook best wat verschillen zijn. Tijdens het bespreken van de uitkomsten komt al gauw de gezamenlijke passie voor het behoud van onze aarde naar boven. Ideeën over voeding en duurzaamheid schieten als paddenstoelen uit de grond en het blijkt al gauw dat we allemaal bijzonder gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan, met elkaar, in ons eigen ecodorp.

We sluiten af met een laatste ronde, waar woorden als ‘dankbaar’, ‘tevreden’ en ‘verbonden’ als omschrijving van onze gemoedstoestand worden uitgesproken. Ten slotte vormen we een cirkel en zingen we met ons laatste restje energie de sterren van de hemel (vinden we zelf). Wat een mooie, intensieve dag is het geweest!

De volgende CLIPS training vindt plaats op 28 maart. Ben je lid van de vereniging en lijkt het je ook leuk om mee te doen? Meld je dan aan als je dit nog niet hebt gedaan!