Project Wageningen: Samenwerking voor de groei van één mooie beuk

Geschreven door Koen de Kruif

Er zijn mooie ontwikkelingen boven op de Wageningse Berg. De samenwerking van inmiddels vijf clubs maakt het mogelijk om mee te werken en denken met gemeente, provincie en projectontwikkelaars. Onlangs kwamen we samen om elkaar beter te leren kennen. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?

Ruim een jaar geleden nam  de visiegroep ecodorp Wageningen contact met ons op om mee te denken over een mogelijke ecologisch woonproject in Wageningen. Samen met het Platform Duurzaam Wageningen hebben wij vervolgens gekeken hoe we voor ons een positie konden creëren op de mooie locatie op de Wageningse berg. Wij zochten een sprekende naam en hebben gekozen voor ecologisch wooninitiatief ‘de Beuk’. Deze naam valt goed. Er groeien beuken op de berg en bovendien denken veel mensen bij deze naam ‘de beuk erin’. Samen hebben we een missie en visie ontwikkeld, die naadloos aansluit bij de visie van CVEG.

Op de berg lag vroeger het Pieter Pauw Ziekenhuis en nu is er het ecodorp Ppauw en daarnaast nog een asylzoekerscentrum. Nog veel verder terug had Staatsbosbeheer daar het instituut voor bos en natuuronderzoek.  Een deel van de berg is daarom nu in bezit van Staatsbosbeheer en het vroegere ziekenhuis is opgekocht door een projectontwikkelaar. Om woningbouw mogelijk te maken in een gebied met hoge natuurwaarden heeft de gemeente een gebiedsvisie ontwikkeld. Daaraan hebben we meegedaan, waardoor er bouwruimte gecreëerd kon worden in zogenaamde boskamers. Deze bouwruimte geeft mogelijkheden voor ecologische bouw binnen strikte natuurvoorwaarden. In een gemeentelijke motie is daarna gezegd dat er op deze locatie een ecologische woonwijk gebouwd gaat worden en dat ecologische wooninitiatieven daartoe een haalbaarheidsonderzoek mogen uitvoeren. Dat wil de gemeente steunen. De Beuk heeft contact gezocht met de andere geïnteresseerde initiatieven en zo zijn nu ook het initiatief ‘de Hemelbestormers’ en waarschijnlijk gaat ook een jongereninitiatief zich aansluiten.

De kennismakingsbijeenkomst bij ecodorp Ppauw liet veel enthousiasme zien. Natuurlijk voor de magische lunch, maar ook voor de plannen en de mogelijkheden om op die locatie iets te mogen ontwikkelen. We gaan er vol voor!