Project Wageningen: Samenwerking voor de groei van één mooie beuk

Geschreven door Koen de Kruif

Er zijn mooie ontwikkelingen boven op de Wageningse Berg. De samenwerking van inmiddels vijf clubs maakt het mogelijk om mee te werken en denken met gemeente, provincie en projectontwikkelaars. Onlangs kwamen we samen om elkaar beter te leren kennen. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?

Ruim een jaar geleden nam  de visiegroep ecodorp Wageningen contact met ons op om mee te denken over een mogelijke ecologisch woonproject in Wageningen. Samen met het Platform Duurzaam Wageningen hebben wij vervolgens gekeken hoe we voor ons een positie konden creëren op de mooie locatie op de Wageningse berg. Wij zochten een sprekende naam en hebben gekozen voor ecologisch wooninitiatief ‘de Beuk’. Deze naam valt goed. Er groeien beuken op de berg en bovendien denken veel mensen bij deze naam ‘de beuk erin’. Samen hebben we een missie en visie ontwikkeld, die naadloos aansluit bij de visie van CVEG.

Op de berg lag vroeger het Pieter Pauw Ziekenhuis en nu is er het ecodorp Ppauw en daarnaast nog een asylzoekerscentrum. Nog veel verder terug had Staatsbosbeheer daar het instituut voor bos en natuuronderzoek.  Een deel van de berg is daarom nu in bezit van Staatsbosbeheer en het vroegere ziekenhuis is opgekocht door een projectontwikkelaar. Om woningbouw mogelijk te maken in een gebied met hoge natuurwaarden heeft de gemeente een gebiedsvisie ontwikkeld. Daaraan hebben we meegedaan, waardoor er bouwruimte gecreëerd kon worden in zogenaamde boskamers. Deze bouwruimte geeft mogelijkheden voor ecologische bouw binnen strikte natuurvoorwaarden. In een gemeentelijke motie is daarna gezegd dat er op deze locatie een ecologische woonwijk gebouwd gaat worden en dat ecologische wooninitiatieven daartoe een haalbaarheidsonderzoek mogen uitvoeren. Dat wil de gemeente steunen. De Beuk heeft contact gezocht met de andere geïnteresseerde initiatieven en zo zijn nu ook het initiatief ‘de Hemelbestormers’ en waarschijnlijk gaat ook een jongereninitiatief zich aansluiten.

De kennismakingsbijeenkomst bij ecodorp Ppauw liet veel enthousiasme zien. Natuurlijk voor de magische lunch, maar ook voor de plannen en de mogelijkheden om op die locatie iets te mogen ontwikkelen. We gaan er vol voor!

Bezoek Ecodorp Ppauw

Geschreven door ons lid Jarno

Aan de oostkant van Wageningen, vlakbij Heteren, ligt een klein, rond de 10 inwoners tellend ecodorp genaamd Ppauw. Het leuke hieraan is dat zij volledig off the grid leven en het dorp gebouwd is op een gekraakt terrein dat ooit een ziekenhuis was.

Ik kwam op het idee hier eens langs te gaan om inspiratie op te doen, en was meteen van harte welkom.

Het is gelegen in een bosrijke omgeving waar het vooral de vogels zijn die je hoort. Bij aankomst werd ik warm onthaald met een glas water – vers opgepompt uit een nabijgelegen waterwinningsgebied. Alles gaat hier net een beetje minder vanzelfsprekend dan we gewend zijn. Een aansluiting op het electriciteitsnet is er niet, stroom wordt zelf opgewekt middels een flink aantal zonnepanelen. Verwarming geschiedt middels de Rocket Mass Heater, een creatie van klei en een 10 meter lange schoorsteen die op hout wordt gestookt. En voor een gesloten kringloop wordt er gebruik gemaakt van een composttoilet.

Een leuk idee is de zogenaamde Rocket Stove, een pizza-oven waar de luchttoevoer zodanig geregeld is dat hoge temperaturen bereikt worden en het hout relatief schoon verbrandt. Het wordt gestookt op knotwilgenhout, een houtsoort die normaal weinig geschikt is om te stoken.

Een ander leuk idee is Dragon Dreaming. Dit is een methode om dromen te verwezenlijken in vier fasen. De eerste is het dromen, en dan vooral het delen van die dromen met anderen en het creëren van draagvlak. De meeste dromen sneuvelen al in deze beginfase doordat het niet gedeeld wordt en slechts een vaag idee blijft. Fase twee is het plannen, waarbij je manieren bedenkt om de droom tot uitvoer te brengen. Fase drie is het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen, en niet onbelangrijk: fase vier is het vieren van het resultaat, noodzakelijk om onszelf mentaal op te frissen en weer nieuwe dromen te doen ontstaan.

Verder blijkt uit alles dat het een broedplaats is voor allerhande ecologische en inspirerende initiatieven. Er wordt geëxperimenteerd met lokaal geld, een basisinkomen, het tegengaan van bodemerosie, en er worden uitjes, rondleidingen en kinderactiviteiten georganiseerd.

De toekomst van Ppauw blijft onzeker, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat het snel ontruimd hoeft te worden. De betrekkingen met de gemeente en omwonenden zijn goed te noemen. Het zorgt voor veiligheid, het is een prachtig experiment in ecologisch leven, en het biedt woonruimte in tijden van woningschaarste.

Ik wil Erik Groen bij deze graag bedanken voor de uitgebreide rondleiding. Het was erg leuk en inspirerend, en wie weet komen we elkaar in de toekomst nog eens tegen.