Voorlopig geen live bijeenkomsten van Ecodorpen Gelderland

Het coronavirus beïnvloedt ons allemaal. De ontwikkelingen om ons heen laten zien dat we zorgvuldig moeten zijn met bijeenkomen. Dat past ook bij onze speciale aandacht voor zorg en de leden die zelf goed op hun gezondheid moeten letten. Daarom hebben wij als vereniging besloten om al onze bijeenkomsten voorlopig niet live door te laten gaan. De Algemene Ledenvergadering en alle kringvergaderingen zullen online via Zoom georganiseerd worden.

Deze periode vraagt veel van ons allemaal, maar we zijn hoopvol dat we deze moeilijke periode samen te boven komen.
Houd de website in de gaten voor nieuwe informatie aangaande volgende bijeenkomsten.