Voorjaar 2020

Gedicht ingezonden door Nora

Je leeft je leven, je gaat je eigen gang
de wereld om je heen is bekend, die is er al lang
Je woont alleen of met anderen waar je van houdt
en ervaart de wereld als gewoon en vertrouwd.

Maar ineens is alles anders, lijkt de wereld stil te staan
want een besmettelijk virus bedreigt ieders bestaan.
Je weet: het is een virus dat zich heel snel verspreidt
dus is het nodig dat je anderen zoveel mogelijk mijdt.

Je kunt het niet zien maar het gevaar is groot
want om ons heen zweven voelbaar ziekte en dood
De ellende is niet langer alleen ver van ons bed…
Je wordt bang want de hele wereld is op zijn kop gezet.

Maar wat kun je doen als de wereld verstomt,
angst je overspoelt omdat er abrupt een einde komt
aan de vertrouwde wereld waarin je van alles kunt,
maar je voor de dingen die er toe doen lang geen tijd hebt gegund.

Weet dan: als je je groot houdt blijf je alleen staan.
Je sluit je af voor een ander en blijft dus eenzaam
Maar door je angst te delen zal het beter gaan,
want pas dan kan er iemand naast je komen staan.

En je hebt steeds de keus waar je je op richt,
dus vraag je af: is het de angst waar je voor zwicht?
Of besef je ook als je kijkt om je heen,
er is altijd steun en ik ben niet alleen.

Want al voel je soms wanhoop en ben je erg bang
het leven gaat door, gaat gewoon zijn gang.
Al is er soms ziekte en dood om ons heen,
het leven is sterker en we zijn nooit alleen.

We kunnen samen nog lachen, we kunnen nog huilen,
We kunnen ook steeds opnieuw bij elkaar schuilen.
Al is het op afstand, niet letterlijk heel dichtbij,
we kunnen er zijn; ik voor jou, jij voor mij.

We kunnen nog hopen en op iets wachten
we kunnen nog dromen en elkaars leed verzachten
Want vanaf het prille begin van ons bestaan
hadden we elkaar nodig maar samen konden we alles aan

Ieder jaar komen de seizoenen, gaan ze ook weer voorbij
Dus ook nu is het lente en wordt het weer mei
En dan weet je: al heb je ook nog zoveel verdriet:
ooit wordt het weer beter, al zie je dat nu nog niet.

Dus laten we ons verbinden vanuit ons hart
Dan houdt geen virus ons tegen, is er steeds een nieuwe start
Want als we ons richten op de liefde en dat blijft ons werk
Dan zijn we altijd samen en samen staan we sterk.