Gemeenschapsvorming en trainingen

Hoe word je succesvol ecodorper?

Samen met je (toekomstige) buren actief werken aan een nieuwe woonplek is een mooi en intensief proces. Het vraagt veel van je en van je sociale vaardigheden. Van de vele initiatieven voor een woongroep realiseert maar 20% een woongemeenschap. Daarom organiseren we ledendagen en mooie trainingen met de kennis van succesvolle ecodorpen die ons voorgegaan zijn. Daarbij is het voor ons van belang dat het leuk en avontuurlijk is en dat we het in vrijheid kunnen doen.

Tijdens de maandelijkse ledendagen werken we aan een bewuste gemeenschap van mensen die betrokken zijn bij elkaar. Dus nog voordat we daadwerkelijk samenwonen. Leden volgden in 2018 bijvoorbeeld trainingen in samenwerken en sociocratische  besluitvorming. Dat we slagen in onze doelstelling, blijkt uit overwegend positieve reacties tijdens eerdere bijeenkomsten. “Na drie minuten sfeer proeven wist ik het al: hier voel ik me thuis”, zo verwoordde iemand onlangs na een ledendag.

CVEG is lid van het Ecodorpen Netwerk Nederland. Dat is weer onderdeel van een wereldwijd netwerk van ecodorpen. Hier wordt heel veel kennis gedeeld. Steeds blijkt weer dat juist de sociale vaardigheden en hoe je samen je idealen bereikt bepalend zijn voor het succes en welbevinden in zo’n ecodorp. Vanuit het netwerk worden dan ook trainingen georganiseerd om die vaardigheden te ontwikkelen. Er wordt daarbij niets opgelegd. Je kunt in die trainingen ontdekken wat je ermee wil en je/ ons eigen vorm ontdekken. En natuurlijk om persoonlijk te groeien.

Een ecodorp is dan ook een fantastische manier om je eigen ontwikkeling te stimuleren. Je leert veel, vaak ook sneller dan normaal omdat je veel situaties met meerdere mensen samen hebt. Je zult ook zeker wel eens je neus stoten. Ook daar leer je bijvoorbeeld in een training, beter mee om te gaan. Je leert bijvoorbeeld je grenzen beter aan te geven of door makkelijker te delen wat je bezig houdt.

Onze intentie is om open en eerlijk naar elkaar te zijn, maar bovenal respectvol. Eigenlijk precies zoals we willen samenleven.

In 2018 organiseerde CVEG een vijftal CLIPS trainingen met veel vaak creatieve technieken voor  besluitvorming voor haar leden. In deze trainingen worden de belangrijkste vaardigheden en kennis die in verschillende landen verzameld is, aan ons geleerd. Dit zijn dagen met veel plezier en en energie. Zo ontstaat al een gemeenschap, nog voor we daadwerkelijk buren zijn.

Sociocratie

We geven ook sociocratie trainingen. Sociocratie gebruiken we in onze overleggen om tot gezamenlijk gedragen besluiten te komen. Dat betekent dat iedereen er bij de besluitvorming mee eens is of geen overwegende bezwaren heeft. Als je een andere mening hebt of bewaren dan kijken we of je dingen ziet die we over het hoofd hebben gezien. Als dat zo is dan vullen we die aan. Daarmee worden andere meningen een kans tot verrijking of verbetering van onze ideeën.
Belangrijke besluiten worden in de in de Algemene Ledenvergadering genomen. Dus niet door het bestuur, maar door ons allemaal.