Heteren

Ons woonproject in Heteren is nog onder voorbehoud. In Heteren ligt de nadruk, naast zorg en goed nabuurschap, nog meer op het ecologische aspect.
Nieuwe updates volgen binnenkort.