Visie Missie Doelen

We bouwen aan een aantal ecologische woonplaatsen, met duurzaam leven, zorg voor elkaar en de omgeving.

Sinds 2015 werkt de ‘Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland’ (CVEG) aan de ontwikkeling van ecodorpen in Gelderland. De CVEG wil in de ecodorpen een combinatie van verschillende generaties bewoners met ook ruimte voor mensen die meer zorg nodig hebben. Je vindt bij ons gezinnen, alleenstaanden en ook jongere mensen zijn van harte welkom. Een ecodorp is een woongemeenschap met gezamenlijke voorzieningen, dorps- en ledenactiviteiten en een manier van leven die rekening houdt met de draagkracht van de aarde. Het is ook een plek waar iedereen de ruimte krijgt voor de eigen positieve ontwikkeling. De bewoners werken samen aan de ontwik­keling van een nieuwe duurzame, innovatie economie en een samenleving die meer zorg voor elkaar heeft en elkaars ontwikkeling stimuleert. Daarin wil de CVEG ook een inspirator zijn voor anderen.

Visie

Onze pijlers zijn duurzaamheid (ecologisch wonen), goed nabuurschap en zorg voor elkaar. Binnen onze gemeenschap maken wij gebruik van sociocratische besluitvorming.

Missie

  • Een gemeenschap van betrokken mensen die sámen verantwoordelijkheid dragen voor de leefgemeenschap. Vandaar dat we werken met sociocratische besluitvorming.
  • Een veerkrachtige leefgemeenschap voor jong en oud, met volop aandacht voor zorg en nabuurschap.
  • Ecologische en duurzame woonwijken met levensloopbestendige en betaalbare woningen voor alle inkomensgroepen.
  • Woningen worden zoveel mogelijk energieneutraal of energie plus.
  • We voorzien zoveel mogelijk in onze eigen voedselvoorziening door moestuinen, voedselbos en het gebruik van permacultuur.
  • We zoeken de verbinding met de buurt en delen onze voorzieningen en inspiratie met de buurt.

Doelen

Het doel van CVEG is om duurzame woongemeenschappen te vormen waarbij duurzaamheid, nabuurschap en welbevinden op een belangrijke plaats staan. Naast de volledig zelfstandige woningen zijn er een aantal gemeenschappelijke ruimtes. We willen graag een mengeling van jong, oud, alleenstaanden en gezinnen. Daarnaast wil CVEG anderen ook graag inspireren om nog meer in harmonie te gaan wonen.