De 3 Pijlers

Zorg

Modern nabuurschap, mantelzorg en eigen regie zijn voor ons vanzelfsprekend. Daarvoor dragen we gezamenlijk verantwoordelijkheid.  We staan open voor de mogelijkheden, persoonlijke kracht en individuele kwaliteiten van iedereen. Centraal staat betekenisvol leven in harmonie en verbinding met onszelf, elkaar en onze omgeving.
Dat bij CVEG de nadruk op zorg ligt, is binnen de bestaande groep ecodorpen in Nederland redelijk uniek.

Nabuurschap

Binnen onze gemeenschap staan zorg voor elkaar en goed nabuurschap hoog in het vaandel. Naast zorg voor elkaar vinden onze leden hun vrijheid belangrijk. We zijn een gemeenschap verbonden in vrijheid.

Duurzaamheid

CVEG vindt duurzaamheid zeer belangrijk. Denk hierbij aan keuze van bouwmaterialen en bouwmethoden, het energielabel van de woningen, recycling en circulair meubilair en bouwmateriaal. Maar ook aan bijvoorbeeld het delen van een auto, gereedschap, stofzuiger of wasmachine.

Ons doel is om te leven met een zo klein mogelijke ecologische footprint.