Organisatie CVEG

We werken vanuit de kringen, op dit moment zijn dat de Bouw- en Omgevingskring, de Welbevinden- en Zorgkring, de Organisatiekring en de kring Interne Activiteitenkring. In deze kringen wordt uitgewerkt wat we in de Algemene Ledenvergadering besloten hebben. Tegelijkertijd bereiden de kringen ook besluiten voor. Elke kring heeft een coördinator en een vertegenwoordiger, die samen in de Midden Kring afstemmen wat in de kringen gebeurt en prioriteiten in de gaten houdt. Zo kunnen we met veel mensen tegelijkertijd zelfstandig en toch afgestemd werken.

CVEG binnen het grotere geheel

Als je nieuwe wegen wil ontdekken is het ook goed om dat samen te doen. Daarom zijn wij ook lid van Global Ecovilages Network Nederland (GEN-NL: https://ecodorpennetwerk.nl/). In dit netwerk zijn vele Nederlandse (initiatieven voor) ecodorpen actief en wordt veel kennis gedeeld. GEN-NL heeft een uitgebreide kennisbank en organiseert veel trainingen en 2 netwerk-/uitwissellingsdagen per jaar. GEN-NL maakt weer onderdeel uit van GEN Europe, die weer lid is van het Global Ecovilages Network.

Sociocratie

Sociocratie gebruiken we in onze overleggen om tot gezamenlijk gedragen besluiten te komen. Dat betekent dat iedereen er bij de besluitvorming mee eens is of geen overwegende bezwaren heeft. Als je een andere mening hebt of bewaren dan kijken we of je dingen ziet die we over het hoofd hebben gezien. Als dat zo is dan vullen we die aan. Daarmee worden andere meningen een verrijking of verbetering van onze ideeën.
Belangrijke besluiten worden in de in de Algemene Ledenvergadering genomen. Dus niet door het bestuur, maar door ons allemaal.

Uiteraard hebben we ook onze Missie, Visie en Doelen op onze sociocratische wijze gemaakt.