Nieuws

Algemene Leden Vergadering op 21 maart 2020!!

————————————————————-

Wij, CVEG, presenteerden ons project Zuiderveld op 5 oktober en dat was een succes! De volgende keer is op 25 januari.

De informatiemiddag was voor iedereen die belangstelling heeft voor duurzaam wonen en leven op het terrein Zuiderveld-West in Nijmegen-Noord, Oosterhout, in een ecodorp.

Tijdens de middag werden de plannen en tekeningen gepresenteerd door het CVEG. Daarna was er volop gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met de CVEG.  En dat werd heel gezellig! Vele gesprekken ontstonden en vele vragen zijn beantwoord. De middag werd afgesloten met een lekkere maaltijd:)

———————————————————————-

Stand van zaken januari 2019:
Wat hebben we al gedaan en wat moet er nog gebeuren? Tot nu toe zijn er gesprekken geweest met diverse gemeenten. Het resultaat is dat we twee mogelijke locaties hebben gevonden, in Nijmegen en in Heteren.

Op de eerste locatie gaat zeer waarschijnlijk door CVEG gebouwd worden. Dat is Het Zuiderveld in Nijmegen-Noord, (nabij Oosterhout). De ontwikkelingen van deze locatie is al ver gevorderd. Gesprekken vinden nu plaats over type huizen, de duurzaamheid en circulariteit ervan en over de manier van beheren. Op het Zuiderveld zal naar verwachting in 2019 de opdracht gegeven worden om met de bouw te starten voor circa 50 sociale huurwoningen, met daarnaast een nog aan te leggen permacultuur tuin tussen de huizen en een door ons te beheren smikkelbos.

De tweede locatie is Heteren, 10 km westelijk van Arnhem, in de gemeente Over­betuwe. De ontwikkeling van deze locatie moet nog volledig starten. In Heteren zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een bod op de grond en overleggen we met de gemeente en lokale partners over samenwerking. We willen daar bij voorkeur ruim 50 huurwoningen realiseren.

Werken aan onze nieuwe ecodorpen
Nieuwjaarsbrief 9-1-2019 door Koen de Kruif, voorzitter CVEG

Wat zijn er veel dingen gebeurd in het afgelopen jaar. De rustige periode rond oud en nieuw geeft mij de kans om een paar dingen een keer op te schrijven en met jullie te delen en zo inzichten te geven in wat er gedaan en gebeurd is.

In dit afgelopen jaar is de vereniging gegroeid van een organisatie die zorgdorpen wil bouwen naar een vereniging van leden die samen willen werken aan de ontwikkeling van één of meer ecodorpen. Dat is een belangrijker verschil dan het op het eerste gezicht lijkt. Het is namelijk een belangrijk uitgangspunt voor een ecodorp dat het ontstaat door de bewoners, door ons, zelf. Dan kun je namelijk al vanaf het begin werken aan de kwaliteit van de gemeenschap, de afspraken over wat je samen wilt doen en hoe je dat wilt doen. En natuurlijk ook over de kwaliteit van de woningen en de omgeving.

We hebben in de loop van het vorig jaar met drie nieuwe bestuursleden de taken van de  oorspron­kelijke initiatiefnemers overgenomen, en vier kringen ingesteld voor de uitvoering van de taken. De leden hebben in de ledenvergaderingen consent gegeven voor een nieuw ‘sociocratisch’ organisatie­model.  In dat model is er nu een middenkring die besluiten neemt over de voorstellen van de kringen. In september zijn er nogmaals 3 nieuwe bestuursleden gekozen, maar er is geen apart bestuur meer. In de kringen moet het dus gebeuren. Daar, in de kringen, doet iedereen mee aan de verdere ontwikkeling van de vereniging, worden de ideeën over de inrichting van het dorp op het Zuiderveld bedacht en mogelijke nieuwe dorpslocaties uitgewerkt.

En nu gaan we met heel veel energie verder. In de komende weken is de Bouw- en Omgevingskring bezig met het ontwerpen van het Zuiderveld. Daar komen nog een paar mooie klussen aan waar de inzet van veel mensen nodig is, en vooral de mensen die samen het ecodorp Zuiderveld gaan vormen. De belangrijkste klussen zijn het maken van de keuzes voor de bouw (materialen, inrichting, grootte, sanitair, keuken), wat moet er als gemeenschappelijke voorzieningen en hoe gaat de tuin er uitzien. Daarnaast is een belangrijke klus om samen plannen te maken voor de organisatie van de locatie Zuiderveld en hoe het beheer en het onderhoud geregeld gaat worden.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de lidmaatschapsprocedure: wie kan er uiteindelijk wonen op het Zuiderveld of in een van de andere te ontwikkelen locaties. Die procedure is dus nog niet klaar. Zoals ik dat zie begint het lid worden met een aspirant-lidmaatschap. Na een bepaalde periode vieren we, vereniging en nieuwe leden, jouw lidmaatschap. Een actieve deelname in een van de kringen, in de bouwkring of op een andere manier draagt bij aan de kwaliteit van de vereniging en de ontwikkeling van onze locaties. Jouw bijdrage is een voorwaarde om ook aspirantbewoner van een locatie te kunnen worden. De mensen die in aanmerking willen komen om op de locatie Zuiderveld te wonen, zullen met elkaar in een eigen CLIPS-training vorm geven aan de gemeenschap en het eigen dorp. Over hoe iedereen met elkaar en voor elkaar het ecodorp gaan vormen.

Tot slot. Veel hierboven gaat over het Zuiderveld. Echter, de locatie Heteren is niet uit beeld. Juist dit jaar gaan we weer hard trekken aan deze prachtige plek. Het is een lang touw waar we aan moeten trekken, met overleggen met overheden, bouwers, financiers en nog veel meer. Wil je meetrekken? Laat dat dan even weten aan mij. Ik wens jullie allemaal een duurzaam 2019 en ik zie jullie graag op de ledendagen. Die blijven gewoon elke 3e zaterdag van de maand, vooralsnog in Ressen.