Een mooie (kleurig-grijze) dag

Ingezonden brief door een van onze leden, Jet

Lieve allemaal,

Ik begin dit stukje met een gedicht. Het heeft geen titel en komt uit de bundel Liefde in tijden van brand van Mark Boog:

Zoals zee en lucht
op grijze dagen
één zijn, zo alom
het grandioze blanco
dat aan ons ontspringt.
Ons uitspansel
een verrommeld laken,
wit als licht. En we
drijven op volle,
lege uren, alle kleuren.

Eén van de verwarrende dingen van deze tijd vind ik dat alle dagen, hoe vol ze ook zijn met werk en gesprek, op elkaar lijken. Ik weet het verschil tussen gisteren en eergisteren niet meer goed in gebeurtenissen te scheiden. Toen was ik daar-en-daar en deed ik dat-en-dat met die-en-die- het geldt in deze tijd niet. Het lijkt alsof alle hoogte- en dieptepunten worden gemiddeld tot een grijze hemel, waarin je niet kunt zien waar de lucht ophoudt en de zee begint. Het is natuurlijk niet eerlijk om zo te denken. Wat Mark Boog als grijs beschrijft is eigenlijk veelkleurig; terwijl wij in onze huizen op onze banken en stoelen zitten is er natuurlijk juist een heleboel in beweging.

Waar ik van onder de indruk ben is hoe we onze cultuur nieuwe vormen geven. Met cultuur bedoel ik hoe we met elkaar omgingen, hoe interacties met vrienden, familie, kennissen, vreemden een vorm hadden. Waar we ons hele leven mensen op de ene manier hebben gegroet, groeten we elkaar nu op een andere manier. Waar we onze liefde voor onze naasten eerst op die ene eigen manier lieten blijken, hebben we daar nu andere vormen voor gevonden. Verbinding voelen met elkaar heeft nieuwe betekenissen gekregen en overal vinden we nieuwe creatieve en bijzondere vormen om er voor elkaar te zijn. Van een knuffelbeer voor het raam om de kleintjes blij te maken, tot een voedselpakket van de voedselbank rondbrengen en wat voor mooie initiatieven wel niet. Wat ik om me heen zie is dat we, de mensen, echt wel heel goed voor elkaar willen zijn en voor elkaar willen zorgen.

Dit doet me denken aan een deel uit het boek van Rutger Bregman – “De meeste mensen deugen”, wat ik jullie niet wil onthouden. In het boek pleit hij voor een positiever mensbeeld dat er vanuit gaat dat mensen in de kern gewoon “goed” zijn. Hij heeft een waargebeurd verhaal gevonden van een aantal kinderen die aanspoelden op een onbewoond eiland en hier op een mooie manier een vorm van samenleven aan gaven.

Link naar het luisterfragment: https://is.gd/hA4rJC

Ik wens jullie een heel mooie (kleurig-grijze) dag.

Jet

De omgevingsvergunning voor Ecodorp Zuiderveld is binnen!

Het was even wachten op de omgevingsvergunning voor Ecodorp Zuiderveld. Men wilde toch meer zekerheid over de brandveiligheid van de houten gevels en over de afwatering in de tuin. Intussen werden de tekeningen van het Zuid- en Middenblok wel gecontroleerd. De fabrieken zouden daardoor in principe meteen kunnen starten met de voorbereidingen en in actie komen wanneer de omgevingsvergunning binnen is, en dat is nu zover! De grond van het terrein is inmiddels ook bouwrijp gemaakt. Alle rioleringen zijn gelegd en met een graafmachine wordt de grond nu gelijk gemaakt. Wat ons betreft staat niets meer de start van de bouw in de weg en wordt het hoog tijd om ons Ecodorp Zuiderveld definitief op de kaart te zetten.

Voorlopig geen live bijeenkomsten van Ecodorpen Gelderland

Het coronavirus beïnvloedt ons allemaal. De ontwikkelingen om ons heen laten zien dat we zorgvuldig moeten zijn met bijeenkomen. Dat past ook bij onze speciale aandacht voor zorg en de leden die zelf goed op hun gezondheid moeten letten. Daarom hebben wij als vereniging besloten om al onze bijeenkomsten voorlopig niet live door te laten gaan. De Algemene Ledenvergadering en alle kringvergaderingen zullen online via Zoom georganiseerd worden.

Deze periode vraagt veel van ons allemaal, maar we zijn hoopvol dat we deze moeilijke periode samen te boven komen.
Houd de website in de gaten voor nieuwe informatie aangaande volgende bijeenkomsten.