Voorlopig geen live bijeenkomsten van Ecodorpen Gelderland

Het coronavirus beïnvloedt ons allemaal. De ontwikkelingen om ons heen laten zien dat we zorgvuldig moeten zijn met bijeenkomen. Dat past ook bij onze speciale aandacht voor zorg en de leden die zelf goed op hun gezondheid moeten letten. Daarom hebben wij als vereniging besloten om al onze bijeenkomsten voorlopig niet live door te laten gaan. De Algemene Ledenvergadering en alle kringvergaderingen zullen online via Zoom georganiseerd worden.

Deze periode vraagt veel van ons allemaal, maar we zijn hoopvol dat we deze moeilijke periode samen te boven komen.
Houd de website in de gaten voor nieuwe informatie aangaande volgende bijeenkomsten.

Verslag ledendag februari

Geschreven door Angelique

Op 15 februari was er weer een mooie groep enthousiaste mensen aanwezig op de tweede ledendag van 2020. Het is leuk om te zien dat een aantal mensen die we tijdens de afgelopen informatiemiddagen zagen, de weg naar Babylon opnieuw hebben gevonden. Ditmaal echter niet alleen als geïnteresseerden, maar als aspirant-leden.

Met een kopje koffie en thee nemen we plaats in de huiselijke stoelen en banken die in een grote kring staan opgesteld. Het is fijn om elkaar weer te zien, en nieuwe leden te leren kennen. Voor we verder gaan worden we even goed wakker gemaakt met een energizer: een korte activiteit om de energie in een groep hoog te houden. Hoewel er aanvankelijk lichtelijk wordt opgekeken als er wordt gesproken over een citruspers, mixer en broodrooster, mist het spelletje zijn doel niet: na een paar minuten zijn we allemaal fris en fruitig, is de sfeer ontspannen en zijn we klaar om met de activiteiten te beginnen.

Stenen verven
Als aspirant-lid kun je na een periode van 6 maanden gewoon lid worden. Steeds meer mensen bereiken deze mooie mijlpaal. In sommige gemeenschappen is het de gewoonte om hier een feestelijk ritueel bij uit te voeren. Wij hebben zo’n ritueel nog niet, maar daar gaat verandering in komen.
Vandaag gaan we namelijk allemaal een steen verven. Deze stenen kunnen we in de toekomst gebruiken bij het ritueel om nieuwe leden te verwelkomen. Zo zullen nieuwe leden letterlijk en figuurlijk hun steentje bijdragen!

Tafels en stoelen worden verschoven zodat iedereen aan de slag kan. Jong en oud pakken kwast en penseel om hun steen te beschilderen.
Als de stenen liggen te drogen is het tijd voor de lunch. Opnieuw heeft iedereen wat meegenomen en is het genieten van elkaars kookkunsten en de vaak eerlijke, biologische ingrediënten die er gebruikt worden.

De kringen
We weten dat onze vereniging bestaat uit verschillende kringen, maar het is niet altijd even duidelijk wie er in welke kring(en) zit en op welke manier iedereen bijdraagt. Om meer inzicht te krijgen in de theorie is het tijd om hier interactief mee aan de slag te gaan.

We werken vanuit vier kringen: bouw en omgeving, activiteiten, welbevinden en zorg, en organisatie. Deze kringen hebben vertegenwoordigers, die zich samen bevinden in de middenkring. Daarnaast is er een projectteam Zuiderveld en een projectteam Heteren. Inmiddels zijn er binnen de verschillende kringen ook verschillende subkringen ontstaan.

Elke kring krijgt een eigen plekje in de ruimte, en iedereen die bij de kring hoort mag daar bij gaan staan. Dan mag iedere kring zichzelf op papier beschrijven aan de hand van: een gezegde, een kenmerk, een dier en een symbool. Er wordt hard gebrainstormd om dit voor elkaar te krijgen.
Wanneer alle posters bij elkaar zijn gelegd, raden we welke poster bij welke kring hoort. De meeste kringen gaat dit goed af! Daarna geven we toelichting op de gekozen omschrijvingen en is er ruimte voor vragen en meer informatie.

Om in het thema van de stenen te blijven presenteert Marian: de stenen die gebruikt gaan worden voor de huizen in Zuiderveld! Deze stenen zijn in het productieproces van steenfabrieken afgekeurd qua kleur of vorm, maar zijn nog perfect te gebruiken. Ideaal dus voor onze huizen. Ook gaan er verschillende soorten tegeltjes leemstuc rond, zodat we kunnen zien met welke kleuren onze wanden kunnen worden afgewerkt. Op deze manier gaan onze plannen er wel erg concreet uit zien!

Ten slotte is het tijd voor de afsluiting op onze eigen manier, en voldaan vertrekken de leden weer huiswaarts. We hopen jullie allemaal weer te zien op onze volgende ledendag op 21 maart!

De CLIPS trainingen zijn van start gegaan!

Geschreven door Angelique

Op 1 februari was het zo ver: de eerste CLIPS training van 2020 ging van start.
Nadat we elkaar hartelijk begroeten en er hier en daar een praatje wordt gemaakt, nemen alle deelnemers plaats in de kring. Aan de grootte van de kring is te zien dat er een goede opkomst is en er zijn zelfs gemotiveerde, net nieuwe leden aanwezig. 
Er wordt al volop gespeculeerd over wat ons vandaag te wachten staat. Nieuwsgierigheid en toch ook wel een beetje spanning voeren de boventoon: wat betekent zo’n training in gemeenschapsvorming precies, wat gaan we allemaal doen en wat hebben die mysterieuze attributen in het midden van de kring te betekenen?

Al gauw gaan we van start. Paul en Monique van het Global Ecovillage Network (GEN-NL) verzorgen de training en stellen zich enthousiast voor. Vanuit hun vele ervaring met ecodorpen en duurzame projecten, hebben zij aan den lijve ondervonden welke dingen wél en niet werken in het vormen en in stand houden van een duurzame leefgemeenschap. Een vitale gemeenschap kan gezien worden als een veilig nest. Het is een kunstig vlechtwerk, welke stevig en veerkrachtig, maar toch ook licht is. En zoiets ontstaat niet vanzelf!

Als eerste willen we elkaar wat beter leren kennen. Met gesprekken in groepjes en interactieve spelletjes leren we steeds meer over elkaar. Zo blijkt dat er meer katten- dan hondenliefhebbers in de groep zijn en dat er veel belangstelling is voor bordspelletjes. Maar ook dat er stiekem best een hoop mensen zijn die de training spannend vinden en dat ze daar dus niet alleen in staan.

Het CLIPS model werkt vanuit vijf verschillende pijlers. We kiezen voor onszelf uit aan welke pijler we het liefst willen werken. Zo krijgen we een goed beeld van waar we staan en wordt het model vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Het CLIPS model toont de dynamiek en lagen binnen een gemeenschap. Deze lagen beginnen met de relatie tussen individu en gemeenschap en zijn vervolgens: doel, structuur en praktijk.

Vervolgens kunnen we onze creativiteit kwijt in een tekenopdracht, waarbij we op symbolische wijze onze levensloop mogen uitwerken. Het is heel bijzonder om te zien hoe iedereen op zijn eigen manier aan de slag gaat en elke tekening uniek is. Wat nog mooier is, is de uitleg bij de tekeningen. Vele leden durven zich open en kwetsbaar op te stellen en dat geeft wel aan hoe stevig de basis van veiligheid en vertrouwen nu al is.

Tijd om even te genieten van de lunch. Zoals gebruikelijk op onze ledendagen heeft elk lid wat klaargemaakt of meegenomen, wat altijd weer zorgt voor een heerlijke gevarieerde maaltijd.

De rest van de middag wordt ingevuld met zowel luchtige spelletjes en gelach, als diepere gesprekken en discussies. Zo bespreken we in groepjes wat wij onder ‘commitment’ verstaan, stellen we persoonlijke doelen op en bespreken we aan de hand van kaartjes welke doelen en waardes we belangrijk vinden in een ecodorp. Het blijkt dat er een hoop overeenkomsten, maar ook best wat verschillen zijn. Tijdens het bespreken van de uitkomsten komt al gauw de gezamenlijke passie voor het behoud van onze aarde naar boven. Ideeën over voeding en duurzaamheid schieten als paddenstoelen uit de grond en het blijkt al gauw dat we allemaal bijzonder gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan, met elkaar, in ons eigen ecodorp.

We sluiten af met een laatste ronde, waar woorden als ‘dankbaar’, ‘tevreden’ en ‘verbonden’ als omschrijving van onze gemoedstoestand worden uitgesproken. Ten slotte vormen we een cirkel en zingen we met ons laatste restje energie de sterren van de hemel (vinden we zelf). Wat een mooie, intensieve dag is het geweest!

De volgende CLIPS training vindt plaats op 28 maart. Ben je lid van de vereniging en lijkt het je ook leuk om mee te doen? Meld je dan aan als je dit nog niet hebt gedaan!