De CLIPS trainingen zijn van start gegaan!

Geschreven door Angelique

Op 1 februari was het zo ver: de eerste CLIPS training van 2020 ging van start.
Nadat we elkaar hartelijk begroeten en er hier en daar een praatje wordt gemaakt, nemen alle deelnemers plaats in de kring. Aan de grootte van de kring is te zien dat er een goede opkomst is en er zijn zelfs gemotiveerde, net nieuwe leden aanwezig. 
Er wordt al volop gespeculeerd over wat ons vandaag te wachten staat. Nieuwsgierigheid en toch ook wel een beetje spanning voeren de boventoon: wat betekent zo’n training in gemeenschapsvorming precies, wat gaan we allemaal doen en wat hebben die mysterieuze attributen in het midden van de kring te betekenen?

Al gauw gaan we van start. Paul en Monique van het Global Ecovillage Network (GEN-NL) verzorgen de training en stellen zich enthousiast voor. Vanuit hun vele ervaring met ecodorpen en duurzame projecten, hebben zij aan den lijve ondervonden welke dingen wél en niet werken in het vormen en in stand houden van een duurzame leefgemeenschap. Een vitale gemeenschap kan gezien worden als een veilig nest. Het is een kunstig vlechtwerk, welke stevig en veerkrachtig, maar toch ook licht is. En zoiets ontstaat niet vanzelf!

Als eerste willen we elkaar wat beter leren kennen. Met gesprekken in groepjes en interactieve spelletjes leren we steeds meer over elkaar. Zo blijkt dat er meer katten- dan hondenliefhebbers in de groep zijn en dat er veel belangstelling is voor bordspelletjes. Maar ook dat er stiekem best een hoop mensen zijn die de training spannend vinden en dat ze daar dus niet alleen in staan.

Het CLIPS model werkt vanuit vijf verschillende pijlers. We kiezen voor onszelf uit aan welke pijler we het liefst willen werken. Zo krijgen we een goed beeld van waar we staan en wordt het model vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Het CLIPS model toont de dynamiek en lagen binnen een gemeenschap. Deze lagen beginnen met de relatie tussen individu en gemeenschap en zijn vervolgens: doel, structuur en praktijk.

Vervolgens kunnen we onze creativiteit kwijt in een tekenopdracht, waarbij we op symbolische wijze onze levensloop mogen uitwerken. Het is heel bijzonder om te zien hoe iedereen op zijn eigen manier aan de slag gaat en elke tekening uniek is. Wat nog mooier is, is de uitleg bij de tekeningen. Vele leden durven zich open en kwetsbaar op te stellen en dat geeft wel aan hoe stevig de basis van veiligheid en vertrouwen nu al is.

Tijd om even te genieten van de lunch. Zoals gebruikelijk op onze ledendagen heeft elk lid wat klaargemaakt of meegenomen, wat altijd weer zorgt voor een heerlijke gevarieerde maaltijd.

De rest van de middag wordt ingevuld met zowel luchtige spelletjes en gelach, als diepere gesprekken en discussies. Zo bespreken we in groepjes wat wij onder ‘commitment’ verstaan, stellen we persoonlijke doelen op en bespreken we aan de hand van kaartjes welke doelen en waardes we belangrijk vinden in een ecodorp. Het blijkt dat er een hoop overeenkomsten, maar ook best wat verschillen zijn. Tijdens het bespreken van de uitkomsten komt al gauw de gezamenlijke passie voor het behoud van onze aarde naar boven. Ideeën over voeding en duurzaamheid schieten als paddenstoelen uit de grond en het blijkt al gauw dat we allemaal bijzonder gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan, met elkaar, in ons eigen ecodorp.

We sluiten af met een laatste ronde, waar woorden als ‘dankbaar’, ‘tevreden’ en ‘verbonden’ als omschrijving van onze gemoedstoestand worden uitgesproken. Ten slotte vormen we een cirkel en zingen we met ons laatste restje energie de sterren van de hemel (vinden we zelf). Wat een mooie, intensieve dag is het geweest!

De volgende CLIPS training vindt plaats op 28 maart. Ben je lid van de vereniging en lijkt het je ook leuk om mee te doen? Meld je dan aan als je dit nog niet hebt gedaan!

De contracten zijn getekend: ecodorp Zuiderveld een feit!

Marian Aarts en Suzanne Bos (CVEG) tekenen de contracten met woningcorporatie Talis, Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) en aannemersbedrijf Trebbe

Nijmegen, 24 januari 2020 – Wat begon als een droom werd vandaag werkelijkheid. Ruim tweeënhalf jaar na het eerste overleg met woningcorporatie Talis, kwamen we vandaag opnieuw samen met Talis, Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) en aannemersbedrijf Trebbe bijeen om de samenwerkings- en realisatieovereenkomsten te tekenen voor de bouw van ecodorp Zuiderveld in Nijmegen-Noord. Onze plannen voor een leefgemeenschap gebaseerd op duurzaamheid, circulariteit, nabuurschap en zorg voor elkaar en omgeving zijn hiermee definitief. Een prachtige mijlpaal voor ons als vereniging en de toekomstige bewoners van Zuiderveld!

Wat is er hard gewerkt om dit te kunnen realiseren. Uren zijn er vergaderd, overlegd en afgestemd met belanghebbenden. Het was niet altijd even makkelijk, maar met focus, wilskracht en een goede team spirit bleven we vol vertrouwen. Als vereniging zijn we dan ook erg trots dat we onze gezamenlijke missie: wonen en leven in verbinding met onszelf, elkaar en onze omgeving, nu eindelijk kunnen verwezenlijken.

Met Zuiderveld pakken we het gelijk groots aan: met maar liefst 46 woningen bouwen we aan het grootste ecodorp van Nederland! Daarnaast hebben wij ook de primeur dat we hiermee het eerste eco urban village, oftewel stedelijke ecodorp, van Nederland zijn. En dat is nog niet alles: er liggen ook al plannen op tafel voor een ecodorp in Heteren.

De bouw van Zuiderveld zal naar verwachting in de zomer van 2020 worden gestart. Ondertussen blijven we samen met onze leden werken aan gemeenschapsvorming. Kortom: weer een stap dichter bij de realisatie van onze dromen waarvan de uitvoering nog slechts een kwestie van tijd zal zijn.

We hebben deze bijzondere gebeurtenis op video vastgelegd, bekijk hieronder:

Werken aan onze nieuwe ecodorpen

Nieuwjaarsbrief 2020 door Koen de Kruif, voorzitter CVEG

Wat zijn er weer veel dingen gebeurd in het afgelopen jaar. De rustige periode rond oud en nieuw geeft mij de kans om een paar dingen een keer op te schrijven en met jullie te delen en zo inzichten te geven in wat er gedaan en gebeurd is. In dit afgelopen jaar is de vereniging gegroeid van ongeveer 30 leden naar een organisatie van ongeveer 70 leden. Wij gaan dit jaar bouwen aan ons ecodorp op het Zuiderveld in Nijmegen en we werken verder aan de ontwikkeling van onze plannen in Heteren. 

Ledendagen

De groei van de vereniging kreeg voor mij zelf echt gestalte toen de nieuwe leden op de ledendagen na de zomer binnenkwamen. Zij kwamen namelijk niet alleen, maar brachten hun kinderen mee. Ik had dat niet direct in mijn eigen beelden vormgegeven. Uiteraard:  het is logisch dat in een meer-generatie-leefgemeenschap ook kinderen zijn, maar het betekent dat er nu ook kinderactiviteiten zijn en bij de ledendagen zingende en spelende kinderen. Nu is de vereniging nog completer, en leren we elkaar steeds beter kennen. 

Ik verwacht zelf dat in de komende maanden de mensen die in Nijmegen gaan wonen elkaar steeds vaker opzoeken, met elkaar gaan eten en elkaar beter leren kennen. Ook zullen er gezamenlijke trainingen voor leefgemeenschappen zijn, de zogenaamde CLIPS-trainingen. Daarnaast is er voor leden ook ruimte om specifieke trainingen en cursussen te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van permacultuur of duurzaam gebouwonderhoud. 

Zuiderveld – Nijmegen

In juni van dit jaar was het daar eindelijk. We kregen het groene licht. Ikzelf was op het ‘Living Village‘-festival in Dalfsen. Daar kreeg ik het telefoontje van Marian, de projectleider van het Zuiderveld ecodorp. “Alle plannen zijn goedgekeurd door het bestuur van de woningcorporatie en door de gemeente.  Nu kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en de grond bouwrijp worden gemaakt en zal de bouw in 2020 gaan beginnen.”  Er zijn nu nog vele discussies met de bouwer, en die zullen vast nog blijven tijdens de bouw.  Dat betekent dat de huizen na de volgende jaarwisseling opgeleverd gaan worden. Op de pagina van het Ecodorp Zuiderveld staan de plannen uitgewerkt. Veel nieuwe leden zijn al bezig met het maken van de plannen voor de tuin, voor het onderhoud van de huizen, het benutten van de gemeenschappelijke ruimten, de uitwerking van ons zorgplan en nog veel meer. 

Heteren

In Heteren bouwen we nog niet, maar in het afgelopen jaren zijn vele gesprekken geweest die ons dichter brengen bij onze dromen voor het NIOO terrein. Er is veel contact met de dorpsraad en ook een paar keer met omwonenden. Verder is gesproken met de gemeente en met de betrokken wethouder, met de provincie over de rol van collectieve particuliere initiatieven en over de bouwopgave van de provincie.  Er is binnen de vereniging een bijeenkomst geweest voor ideeën over de inrichting van het terrein. Dat is gebruikt voor het maken van een 3D-inrichtingsplan en met dat plan wordt in januari een landschapsvisie gemaakt. Voor de uitwerking van de plannen zijn nieuwe leden nodig voor het projectteam Heteren.

Nieuwe plannen – nieuwe leden

Er is op dit moment veel ruimte voor nieuwe leden van de vereniging. Een ecodorp is een intentionele gemeenschap van mensen die met elkaar willen wonen en werken aan de kwaliteit van de leefgemeenschap. Bij ons is dat met veel aandacht voor elkaar, voor duurzaamheid, voor circulair gebruik van grondstoffen en voor de omgeving. De Vereniging ecodorpen Gelderland heeft in de komende jaren ruimte voor ongeveer 200 volwassen leden. Veel daarvan kunnen na een actieve aspirant-lidmaatschaps-periode van ongeveer een half jaar een plek vinden op een van onze locaties. 

Wil je mee ontwikkelen? Laat dat dan even weten aan mij. Ik wens jullie allemaal een duurzaam 2020 en ik zie jullie graag als lid op de ledendagen. Die hebben we elke 3e zaterdag van de maand, vanaf nu in Nijmegen, in Huiskamerrestaurant Babylon.