Heteren

Ons woonproject in Heteren is nog onder voorbehoud. Wel liggen er al vergaande plannen. In Heteren ligt de nadruk, naast zorg en goed nabuurschap, nog meer op het ecologische aspect.

Ontwikkelingen voor het NIOO terrein (juni 2019)

Bijzondere ontmoetingen vinden plaats in Heteren. Afgelopen donderdag organiseerden de Vereniging Ecodorpen Gelderland een gesprek met de omwonenden van het NIOO terrein. Wij willen graag op dit terrein een ecodorp realiseren. De vele geïnteresseerde omwonenden pasten net in de kleine zaal in de Bongerd. In dit gesprek wilden we met elkaar kennismaken en spreken over verschillende ideeën die we hebben. Met name wilden we met elkaar nadenken over hoe we het ecodorp beter kunnen laten aansluiten op de kern Heteren. 

De omwonenden waren goed voorbereid. Er was een beeld gevormd wat een ecodorp is en wat voor type bewoners in zo’n ecodorp gaan wonen. Dat beeld was gevormd op basis van voorbeelden van ecodorpen elders in Nederland. Elk ecodorp heeft zijn eigen onderscheidende kenmerken: het ene ecodorp is een meer afgelegen dorp, het ander is meer als ecowijk een deel van het bestaande dorp, zoals wij dat in Heteren willen realiseren. Elk ecodorp heeft eigen typen bewoners: zijn het ecologische bouwers, innovatoren of landbouwers, of richten ze zich op het aloude ‘nabuurschap’. 

Onze vereniging kenmerkt zich door in onze ‘ecowijk’ ruimte te geven voor mensen beperkingen, het zelf verbouwen van groente en fruit en een groot aantal gezamenlijke voorzieningen. Maar ook door deze gezamenlijke voorzieningen te delen met mensen uit de omgeving. In de uitwerking van onze ideeën staat bijvoorbeeld een parkje waar de buren uit Heteren halverwege een rondwandeling om het dorp even kunnen zitten. Het pad zal door kunnen lopen over een deel van het NIOO terrein naar de uiterwaarden, en de paden daar. 

Het gesprek was nog niet klaar, in oktober spreken we elkaar weer. Afgesproken is dat wij de ideeën verder uitwerken in concretere plannen. Die plannen staan dan open voor discussie. Met de resultaten uit die discussie maken we het plan beter. Uiteraard gaan we onze uitgewerkte plannen ook delen met geïnteresseerden, maar dat doen we als de plannen meer concreet zijn.