Heteren

Ons woonproject in Heteren is nog onder voorbehoud. Wel liggen er al vergaande plannen. In Heteren ligt de nadruk, naast zorg en goed nabuurschap, nog meer op het ecologische aspect.