Modern naoberschap

Modern naoberschap is een nieuw netwerk van mensen, gedeeltelijk gebaseerd op de kernwaarden van het ”oude” naoberschap. Binnen dit netwerk willen we elkaar helpen om aangenaam te wonen, te werken en te leven. Er is sprake van verbinding, interactie (met anderen/buren), uitwisseling en participatie. We bouwen voort op kennis en ervaring. We gaan niet terug naar het oude, maar halen het goede eruit en maken er iets eigens van. Nieuwe communicatiemiddelen ondersteunen de verbindingen. Wij streven naar: gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, inzet en wederkerigheid. Vanuit deze waarden is voor cveg je :” naober” een naaste, waar je iets voor over hebt, die je terzijde staat.