Welbevinden en Zorg

De Kring Welbevinden en Zorg werkt aan hoe we met zorg voor onze medemens en onszelf om willen gaan.

Visie, Missie en Doelstellingen Kring  Welbevinden & Zorg – concept versie 23 januari 2019

Visie

Modern nabuurschap, mantelzorg en eigen regie zijn voor ons vanzelfsprekend. Daarvoor dragen we gezamenlijk verantwoordelijkheid.  We staan open voor de mogelijkheden, persoonlijke kracht en individuele kwaliteiten van iedereen. Centraal staat betekenisvol leven in harmonie en verbinding met onszelf, elkaar en onze omgeving.

Missie

Een positief gezonde, evenwichtige en veerkrachtige woon-zorg leefgemeenschap met bewoners van diverse leeftijden en gevarieerde gezinssamenstellingen. Bewoners die hulp, ondersteuning, mantelzorg of niet-professionele zorg nodig hebben, kunnen daarvoor een beroep doen op de leefgemeenschap.

Doelstellingen 2018 en 2019

•         Een of twee leden van de Kring Welbevinden & Zorg doen mee in de Bouwkring om o.a. toegankelijkheid in de bouw- en omgevingsplannen te waarborgen.

•         De Kring Welbevinden & Zorg verdiept zich in allerlei aspecten van “betekenisvol leven”, zoals bijvoorbeeld dementievriendelijk wonen.

•         De Kring Welbevinden & Zorg onderzoekt gezondheidstools zoals het spinnenweb (uit Positieve Gezondheid) op bruikbaarheid binnen de leefgemeenschap.

•         De Kring Welbevinden & Zorg verzorgt een tot twee keer per jaar tijdens de ledendagen een onderwerp op het gebied van gezondheid, welzijn, zorg, nabuurschap en mantelzorg.

•         De Kring Welbevinden & Zorg gaat de behoefte aan zorg bij de leden inventariseren en bewaakt de draagkracht van de gemeenschap (2019).

•         De Kring Welbevinden & Zorg onderzoekt, organiseert en zorgt voor praktische handvatten, zoals een systeem, om (hulp- mantelzorg- en zorg-) vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen (2019).

•         We benutten de ideeën, tips, kennis en ervaring op het gebied van gezondheid van leden en creëren de mogelijkheid dit te kunnen delen met andere leden (2019). Bijvoorbeeld meditatie, yoga, mindfulness, voeding, positieve gezondheid etc.

•         De Kring Welbevinden & Zorg bewaakt deze doelstellingen door 1x per kwartaal hierover te overleggen en waar nodig bij te stellen.

Voor Zuiderveld

•         De behoefte aan een holistische of integratieve huisarts in Nijmegen Noord bij bewoners en omliggende woongemeenschappen te peilen, en eventueel te gaan werven.

•         Werken aan verbinding met omliggende wijken, andere woongemeenschappen en professionals om een brede basis te verankeren voor onze gezondheid.