Welbevinden en Zorg

De Kring Welbevinden en Zorg werkt aan hoe we met zorg voor onze medemens en onszelf om willen gaan.

Visie

Ons ideaal, waar staan  we  voor?

Centraal staat betekenisvol leven in harmonie en verbinding met onszelf, elkaar en onze omgeving.

Een  leefgemeenschap  waarin modern nabuurschap, mantelzorg en eigen regie vanzelfsprekend zijn. Daarvoor dragen we gezamenlijk verantwoordelijkheid. De  gemeenschap staat  open  voor de mogelijkheden, persoonlijke kracht en individuele kwaliteiten van iedereen.

Missie

Wat kunnen we doen om onze droom werkelijkheid te laten worden?

Bouwen aan een positief gezonde, evenwichtige en veerkrachtige leefgemeenschap met bewoners van diverse leeftijden en gevarieerde gezinssamenstellingen. Bewoners die behoefte hebben  aan hulp, ondersteuning, mantelzorg of niet-professionele zorg, hebben de mogelijkheid om  een beroep te doen op de leefgemeenschap.

Doelstellingen 2019

Hoe? Praktische acties die in de nabije toekomst realiseerbaar zijn binnen een duidelijk tijdskader.

  • Een of twee leden van de Kring Welvinden en Zorg, doen mee in de Bouwkring om o.a. toegankelijkheid in de bouw- en omgevingsplannen te waarborgen.
  • De Kring Welbevinden en Zorg verdiept zich in allerlei aspecten van “betekenisvol leven”, zoals dementievriendelijk wonen.
  • De Kring Welbevinden en Zorg onderzoekt gezondheidstools zoals het spinnenweb (uit Positieve Gezondheid) op bruikbaarheid binnen de leefgemeenschap.
  • De Kring Welbevinden en Zorg verzorgt een tot twee keer per jaar tijdens de ledendagen een onderwerp op het gebied van gezondheid, welzijn, zorg, nabuurschap en mantelzorg.
  • De Kring Welbevinden en Zorg inventariseert de behoefte aan zorg bij de leden.
  • De Kring Welbevinden en Zorg onderzoekt, organiseert en zorgt voor praktische handvatten, zoals een systeem, om (hulp- mantelzorg- en zorg-) vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen.
  • We benutten de ideeën, tips, kennis en ervaring op het gebied van gezondheid van leden en creëren de mogelijkheid dit te kunnen delen met andere leden. Bijvoorbeeld meditatie, yoga, mindfulness, voeding, Positieve Gezondheid etc.

Voor Zuiderveld

  • Wij spannen ons in, om in samenwerking met andere buurtbewoners  een arts voor Positieve Gezondheidszorg en andere vormen van aanbod in de  gezondheidszorg naar Nijmegen Noord te halen.
  • Werken aan verbinding met omliggende wijken, andere woongemeenschappen en professionals om een brede basis te verankeren voor onze gezondheid.