Meer over de organisatiekring

In de organisatiekring komen vele taken bij elkaar. Tot december 2018 deed het bestuur een groot deel van deze taken. In een sociocratische vereniging is de takenverdeling anders en is de organisatiekring de uitvoerende kring voor communicatie (website, sociale media en het opzetten van een intern forum), contacten met overheden en andere organisaties en ook voor de verenigingsadministratie, de afspraken met de leden en de financiën.

De kring is nu nog in ontwikkeling. De werkgroep communicatie werkt aan een betere website en aan de ideeën voor het gebruik van sociale media. Een werkgroep over subsidies ontwikkelt plannen voor de aanvraag van subsidies. Op dit moment zijn er twee eerdere aanvragen goedgekeurd, bij het Oranjefonds en bij de provincie. Bestuursleden werkten in het afgelopen half jaar aan de structuren van de vereniging, aan het verantwoorden van de verenigingsuitgaven en aan de ledenadministratie. Daar bouwt de organisatiekring nu op verder. Daarnaast zijn er contacten met de gemeente Nijmegen, het ecodorpennetwerk en bereiden we naast onze locatie Nijmegen ook andere locaties voor.

Visie, Missie, Doel

Visie

Wij zien voor ons een vereniging waarin iedereen in verbondenheid, gelijkwaardigheid en vrijheid mee kan denken en besluiten over het functioneren van de vereniging

Missie

De Organisatiekring ontwikkelt de kaders die de kwaliteit van de leden inzet om de vereniging en de leden zelf te laten groeien, en daarmee ecodorpen te verwezenlijken.

Doel

  • Ontwikkelen en borgen van onze (sociocratische) besluitvorming. De Middenkring wordt georganiseerd en voorbereid.
  • Ontwikkelen van kennis en methoden voor het bouwen en wonen volgens ecologische en duurzame principes. (NIBE, VIBA, EDE)
  • Het extern vertegenwoordigen van de vereniging bij overheden, financiële instellingen en andere relevante organisaties, en daarvoor de promotiemiddelen en -materialen in te zetten, ten behoeve van het ontwikkelen van locaties.
  • Het werven van nieuwe leden
  • Het ontwikkelen van communicatiemiddelen
  • Het intern organiseren van de leden en financiële administraties

Afkortingen instituten met kennis

  • NIBE: Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
  • VIBA: Vereniging voor Integrale Bouw Architectuur
  • EDE: Ecovillage Design Education training programma