Interne activiteiten

De Kring Interne activiteiten (gemeenschapsvorming) heeft als taken te werken aan de ontwikkeling van de vereniging als groep, de “verbinding” met de omgeving en de rest van de wereld. Deze kring organiseert burenbijeenkomsten, ledendagen, specifieke activiteiten en trainingen.

Ledendagen
Er is binnen CVEG veel aandacht voor de onderlinge relaties. Er zijn maandelijks ledendagen, waarop de verschillende kringen (teams) zaken naar voren kunnen brengen en elk lid zijn/haar invloed kan laten gelden. Op elke ledendag wordt gezamenlijk gegeten.

De King Interne activiteiten organiseert ook de informatieavonden voor geïnteresseerden.