Bouw en omgeving

De Kring Bouw en Omgeving is verantwoordelijk voor het onderzoeken en (laten) ontwikkelen van de huizen en de omgeving van de woongemeenschappen van de CVEG. Als het nodig is, worden er subkringen gevormd voor (tijdelijke) klussen. 

Bouwen
Deze kring zorgt voor het naar boven halen en formuleren van de wensen en dromen van leden, die worden vastgelegd in een Programma van Eisen. Ook vertegenwoordigt de kring de CVEG in de overleggen met betreffende partijen, zoals architect, woningcorporatie, of bouwmaatschappijen. Het gaat daarbij om diverse zaken: ecologische bouwmaterialen, energie, vormgeving, techniek, aanneming, bouwduur, bouwkosten, inrichting…

Omgeving
Deze kring zorgt voor het naar boven halen en formuleren van de wensen en dromen van leden. Ook vertegenwoordigt de kring de CVEG in de overleggen met betrokken partijen zoals architect, landschapsontwikkelaar of experts op het gebied van permacultuur en voedselbossen.