Kringen

We werken vanuit de kringen, op dit moment zijn dat de Bouw- en Omgevingskring, de Welbevinden- en Zorgkring, de Organisatiekring en de Interne Activiteitenkring. In deze kringen wordt uitgewerkt wat we in de Algemene Ledenvergadering besloten hebben. Tegelijkertijd bereiden de kringen ook besluiten voor. Elke kring heeft een coördinator en een vertegenwoordiger, die samen in de Middenkring afstemmen wat in de kringen gebeurt en prioriteiten in de gaten houdt. Zo kunnen we met veel mensen tegelijkertijd zelfstandig en toch afgestemd werken.