Informatie sociocratie

Deze site geeft een goed beeld van de ontstaansgeschiedenis, de idealen en de stappen die gezet zijn om de CVEG-droom te verwezenlijken. De website is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe site. Heb je vragen over actuele ontwikkelingen, mail gerust naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Inleiding sociocratie

Sociocratie is een organisatie/beslismodel. Er zijn vier basisregels:

 1. Consent

Consent betekent: je hebt geen geen overwegend (zwaarwegend, doorslaggevend) bezwaar tegen een bepaald voorstel. Het betekent niet dat je het er helemaal mee bent eens bent en is het ook niet hezelfde als een veto uitspreken.

Als je bezwaar hebt tegen een voorstel dan breng je dat beargumenteerd naar voren: je legt uit waarom je bezwaar hebt.

Besluiten bij consent is een garantie voor gelijkwaardigheid bij besluiten.

Er gaat een proces vooraf aan het moment van consent vragen. Dat proces bestaat uit drie rondes: informatieronde, meningsronde en een voorstel. Daarna wordt consent gevraagd over het gedane voorstel.

Iedereen moet consent geven voor een besluit. En iedereen kan dus invloed uitoefenen.

Consent is niet consensus, zie boven.

Belangrijk: vergaderen doe je over beleid, de uitvoering van een besluit wordt gedelegeerd, met consent.

Pluspunt van deze methode: je krijgt veel informatie vanuit verschillende hoeken van de organisatie.

Die informatie geeft kennis en inzicht in wensen, behoeften en belangen van mensen.

Er is meer betrokkenheid en mensen nemen gemakkelijker verantwoordelijkheid voor een besluit.

 1. Kringen

Kringorganisatie:

kring = groep mensen met een gezamenlijke doelstelling

Vb bij een buurtmoestuin: een pr kring of een moestuinkring.

Een kring is verantwoordelijk voor het beleid rond de gezamenlijke doelstelling.

Leiden-uitvoeren-meten: uitvoering van besluiten, aansturen van de uitvoering en blijven checken hoe het gaat is gedelegeerd aan deelnemers.

Basis = 3 typen kringen:

 • thematische” kring, zoals financiën, ledenadministratie of bouwkring (voor insectenhotels en een kruidenspiraal bijvoorbeeld). Dicht bij de uitvoering.

 • Algemene kring: soort bestuur. Deze kring heeft overzicht.

 • Topkring: een kring die een connectie heeft met buitenwereld. Vaak zitten hier mensen in die niet direct bij het project betrokken zijn en meer een adviesfunctie hebben. Meestal een soort raad van advies.

kringe pyramide

 1. Dubbele koppeling

Kringen zijn verticaal verbonden door een dubbele koppeling.

 • Afgevaardigden van een kring (thematisch en algemeen) zitten in de/een boven- en onderliggende kring.

 • En beslissen mee.

Hun taak:

 • informatieoverdracht in brede zin

 • vb: naar algemene kring communiceren dat een besluit over de aanleg van een vijver niet praktisch is.

Deze afgevaardigden kunnen niet eigen belang nastreven, ze vertegenwoordigen hun kring.

 1. Open verkiezing

Kiezen van personen

 • voor taken en functies zoals die van afgevaardigde, bijvoorbeeld

  • lid algemene kring

  • aanvoerder tuinaanleg

 • Door een open gesprek, geen gesloten briefjes.

 • Iedereen draagt iemand voor en vertelt waarom.

 • Kiezen met consent

 • Discussiepunt: of je jezelf kunt voordragen. In sommige groepen gebeurt dit wel, in andere niet.

 1. Valkuilen

 • Meer over de uitvoering dan het beleid praten

 • Verwachten dat de structuur alles `oplost`. Werken met sociocratie is slechts een middel, een structuur die faciliteert dat mensen beter naar elkaar luisteren, beter gehoord worden en de besluitvorming zodoende op een meer bevredigende manier gaat. Wil je hier echt iets aan hebben dan vraagt het, naast werken met een methode ook veel

  • bewustzijn

  • eerlijkheid