ZorgID

 ZorgID wil zijn:

  • Begeleider en ontwikkelaar;
  • Sparringpartner: Kritische vragen stellen en de spiegel voorhouden;
  • Inbrengen van kennis, expertise en ervaring vanuit het VolkerWessels concern;
  • In contact brengen met geïnteresseerde financiers en beleggers uit het netwerk van ZorgID.

ZorgID

ZorgID is in eerste instantie door de Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland  gevraagd om hen te helpen bij de ontwikkeling van het zorgdeel  van het Ecodorp.  Gaandeweg het proces zijn wij de verdere uitwerking van het hele concept gaan begeleiden. Als conceptbegeleider en ontwikkelaar werkt ZorgID nu samen met de partners om het in het eco-dorp te realiseren. In dialoog werken we samen aan het, per locatie, de haalbaar krijgen van de business-case.  Daarbij zoeken we in open dialoog met de partners we naar haalbare, maakbare en duurzame oplossingen. Elkaar daarbij kritisch bevragend om daarmee tot een robuuste oplossing gekomen. Inbreng van eigen kennis en ervaring alsmede de kennis en ervaring welke beschikbaar is binnen het concern.  Tenslotte aandragen van financieringsconstructies en het in contact brengen met van potentiele geïnteresseerde financiers en beleggers. Waar nodig zoeken we naar oplossingen die buiten de gebaande paden liggen. Het managen van de verwachting en met de beide benen op de grond blijven staan  vormen daarbij de sleutel van het succes bij de realisatie van de eco-dorpen.

ZorgID is onderdeel van het VolkerWessels concern. ZorgID houdt zich bezig met de ontwikkeling van toekomstbestendige zorgvastgoed-concepten waar cliënten zich thuis voelen, waarin zorgverleners met trots en plezier hun expertise inzetten en die de zorginstelling de mogelijkheid biedt in te spelen op veranderende woonwensen en zorgvragen. Wij noemen dit Duurzaam zorgvastgoed. We combineren daarbij onze brede kennis van de zorg, met jarenlange ervaring in vastgoed. Daarbij benaderen we de opgave integraal, daarbij rekening houdend met eisen vanuit zorg, ontwerp, bouw en exploitatie.

De specialisten van ZorgID beschikken over brede vastgoedexpertise én ruime praktijkervaring in de zorgsector. Vanuit onze inhoudelijke achtergrond kennen we de belangen van onze opdrachtgevers. En door onze voortdurende betrokkenheid bij de sector voorzien we ontwikkelingen in de markt. We verdiepen ons persoonlijk in de situatie, in de wensen van medewerkers en cliënten, zo maken we de verbinding tussen gebruikerswensen, zorgvisie en vastgoedstrategie.

http://www.zorgid.nl/