Over ons

CVEG beheert een uniek woon-zorg concept. Een concept waarin we uitgaan van de wens die velen van ons hebben, jong en oud: de meer menselijke maat, meer samenhang in onze samenleving. Daartoe bouwt CVEG voor de leden en inwoners van de betreffende gemeente leefgemeenschappen waarin zorg voor elkaar en de omgeving tot doel is verheven. We doen dat met de beloofde inspanning gebouwen, natuur en landerijen zo te benutten dat zij behouden worden voor de generaties na ons. We gebruiken de modernste technieken en werken samen met ecologisch georiënteerde (bouw)organisaties. Veel woningen zullen levensloopbesteding ingericht worden. We realiseren vooralsnog alles in huur, deels ook sociale huur.

Via het hoofdmenu, maar ook via volgende linken vindt u onze visiemissie en de wijze van inrichting van de leefgemeenschap.

Een groot deel van onze financiering realiseren we via zorgobligaties.

Kilk hier voor volgende pagina.