Gemeente Nijmegen

MEDIO 2016. We hebben een eerste gesprek gehad met een tweetal ambtenaren. De wijze waarop wij ons concept vorm willen geven stuit op moeilijkheden binnen deze gemeente omdat de bouwgrens bijna op de gemeentegrens ligt. M.a.w. het is moeilijk voldoende hectares te vinden die geschikt zouden kunnen zijn voor de wijze waarop wij willen bouwen, verbouwen, leven en werken.

Daarnaast wordt er rond de € 300,00 per m2 bouwgrond gevraagd. Dat komt neer op € 3.000.000,00 per hectare, ver boven ons budget dus.

We gaan nog een keer opzoek binnen de gemeentegrenzen, maar we zijn bang dat we in Nijmegen niet uit de voeten kunnen.

Pagina 2 van 2