Landbouw

P1080646Goede voeding staat aan de basis van ieders gezondheid. Daarom verbouwen we dat zo veel als mogelijk zelf op biologische basis. Weet wat je eet! We richten dat waar we wonen en werken in naar de richtlijnen van de permacultuur. Het bewerken van het land gebeurt door bewoners (op vrijwillige basis) en door vrijwilligers uit de omgeving. Ook worden  op onze landerijen dagbesteding georganiseerd gekoppeld aan onze zorgtaak.

Op locaties met minder mogelijkheden v.w.b. horizontale landbouw willen we verticaal tuinieren toepassen. Daar doe we nu onderzoek naar.

In Nijmegen bijvoorbeeld worden op verhogingen moestuinen aangelegd tussen hagen die de moestuincultuur beschermen. We denken daarin als in de permacultuur. Ook mogen we daar meedenken in de wijze waarop het park wordt ingericht. met fruitbomen en vruchtdragende planten bijvoorbeeld. Daar waar geen plaats is denken we aan vertikaal tuinieren.

Onze kijk op Energie

Onze kijk op Duurzaam