Energie

We voorzien zo veel als mogelijk in onze eigen energiebehoefte. Indien toepasbaar willen we een netto energieleverancier worden. Dat bereiken we allereerst door onze gebouwen optimaal te isoleren. Daarnaast zetten we in op zonne-energie en willen we in samenwerking onderzoeken hoe warmteopslag in waterkolommen benut kan worden. We staan open voor andere vormen van opwekken en/of besparen. 

We brengen deze facilitaire dienst indien mogelijk (afhankelijk van locatie) onder in een aparte Energie Service Coöperatie.

Hierin werken we samen met onze partner Stip-Connected en wanneer we ons in Heteren mogen vestigen ook met WatBeters.

Onze kijk op Landbouw

Onze kijk op duurzaam