Interesse vanuit Gemeente Neerijnen

De gemeente Neerijnen wil graag met ons in gesprek. Zij hebben een locatie die zij eventueel ingevuld denken te zien door een leefgemeenschap als de onze. We houden je op de hoogte.

EDIT 26 Mei 2017: Intensiever contact is vereist. De grootte van de locatie is te klein voor ons volledige concept. We houden u op de hoogte.

EDIT 12 Mei 2017: Gesprekken lopen nog steeds. Overleg met omliggende grondeigenaren om te kijken of er mogelijkheden tot pacht van de grond bestaat. Enthousiasme is er nog steeds, e.e.a. zal redelijk snel duidelijk worden. Vanuit de gemeente bestaat er de wil om een informatieavond voor omwonenden te organiseren.

EDIT 8 december 2016: Onlangs heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente, de provincie en CVEG waarin duidelijk is geworden dat er mogelijkheden bestaan om op deze locatie in te zetten. Wij gaan verder op de ingeslagen weg.