Gemeente Overbetuwe

Deze site geeft een goed beeld van de ontstaansgeschiedenis, de idealen en de stappen die gezet zijn om de CVEG-droom te verwezenlijken. De website is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe site. Heb je vragen over actuele ontwikkelingen, mail gerust naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hier is het allemaal begonnen. We hadden hier een locatie op het oog en zijn daarop in gesprek gegaan met de gemeente. De gemeente toonde enthousiasme, heeft ons een projectmanager toegewezen, maar helaas bleek de locatie niet geschikt. Daarop zijn ons door de wethouder drie andere locaties voorgesteld. De eerste twee betrof Zetten en Heteren. We onderzochten en onderzoeken samen met grondeigenaren en de gemeente hoe we hier verder kunnen.  Zetten is helaas afgevallen, echter een mogelijke locatie in Park Lingezegen is toegevoegd. In Overbetuwe liggen prachtige plekken die nu nog in eigendom zijn van projectontwikkelaars, woningstichtingen en/of van privépersonen. Lingezegen en Heteren vragen om een invulling. Het spreekt ons aan dat samen met de gemeente te realiseren. Van een droom naar een dorp?

EDIT 1 Juni 2017. De gemeente heeft Royal Haskoning DHV opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren hoe om te gaan met de woningvoorraad die de Gemeente Overbetuwe ter beschikking heeft tot en met 2021. Waar worden projecten voortgezet en waar zullen projecten"sneuvelen". En vooral waarom. Wat is voor de burger belangrijk. Veel zaken kwamen voorbij; bereikbaarheid, leefbaarheid van de kleine kernen, maar ook het scheppen van mogelijkheden voor alternatieve leefgemeenschappen zoals DWO (Zetten) en wij die graag zien. En met ons vele leden en inwoners van Overbetuwe. De avond was naar ons idee geslaagd, de heren van Royal Haskoning hadden een luisterend oor. De avond krijgt een vervolg in Juni waar dan dieper per regio binnen Overbetuwe wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Edit 30 Mei 2017'. Gesproken voor de Raad van de Gemeente Overbetuwe. Weer een zeer positieve ontvangst. Gerichte vragen gesteld door alle politieke partijen. Mooi te voelen dat Overbetuwe ons blijft steunen.

Edit 27 Mei 2017. Als 16 februari gemeld bereidt de gemeente Overbetuwe een brede visie voor. Deze wordt besproken aan een ronde tafel converentie d.d. 31 Mei. Jullie horen daar meer van.

EDIT 16 Februari 2017. De gemeente zet volledig in op de nieuwe structuurvisie wonen waarin West Overbetuwe de voorkeur krijgt. De woonvoorraad lijkt beperkt te zijn en het lijkt dat wij daar buitenvallen ondanks dat wat we voor de gemeenschap kunnen betekenen. Wij zijn niet zomaar een nieuwbouwproject. Wij brengen zorg op een wijze zoals die niet meer bestaat maar wel weer moet komen om allen samen te kunnen leven in dit land. Wij vragen de poliitieke partijen om steun. We vragen GEEN subsidies, slechts een klein stukje betaalbare grond. We hebben een geweldige locatie; wat we nodig hebben is uw steun dit te verwerven. Nogmaals: we vragen bouwvolume, geen geld.

EDIT 18 November 2016. Onder leiding van het Team Versnellen heeft een "werkatelier" plaatsgevonden waardoor de visie van gemeente en CVEG dichter bij elkaar zijn komen te liggen; nog dichter kunnen we wel zeggen. Een leefgemeenschapzoals wij voorstaan gaat er komen in Overbetuwe, de vraag is nog waar. Maar ook daar ktijgen we samen langzamerhand de neuzen één kant op. Zou je in Overbetuwe willen (blijven) wonen? In een leefgemeenschap zoals wij beschrijven? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

EDIT 7 Oktober 2016. De gesprekken hebben een vervolg. De gemeente blijft enthousiast, we zoeken gezamenlijk naar een oplossing om tot realisatie van onze leefgemeenschap te komen. Begin November wordt alles opnieuw naast elkaar gelegd. Zodra daar een richting uit ontstaat horen jullie meer van ons.

EDIT 21 April 2016. We hebben een goed gesprek gehad met een aantal ambtenaren van de gemeente. Ons concept wordt nog steeds omarmd. Wat het grootste struikelblok leek; het feit dat het leek alsof ons initiatief een beroep zou doen op de woningvoorraad van de gemeente is uit de weg geruimd. Dat is niet het geval, ons concept is zo specifiek dat wij een aparte behandeling krijgen.