Hernieuwde gesprekken met Portaal

Woningcorporatie Portaal blijft interesse houden in ons concept. Midden febriuari zijn daar weer gesprekken over geweest. Afgesproken is dat we kijken naar de meest geschikte locaties in Arnhem. Daar komen we op terug waarbij we jullie weer op de hoogte houden.

Er zijn verschillende partijen in Arnhem, waaronder een tweetal wooncorporaties, die zich tijdens de Matchingmiddag tussen corporaties en initiatiefnemers geïnteresseerd hebben getoond in het gedachtengoed van CVEG. Ook met hen gaan wij in gesprek. We zijn blij dat onze denkwijze grond vindt zo langzamerhand. Nu samen in de goede richting, altijd in onderling overleg. Heb je ergens een stuk grond in Arnhem braak zien liggen? geschikt voor ons concept? Laat het ons weten.

Ook zijn we in gesprek met een hulpverleningsinstantie uit Arnhem die graag met ons samen zou willen werken. Ook daarvan houden we je op de hoogte.

Voortgang Arnhem

Aanstaande Maandag 25 April krijgen wij de mogelijkheid om tijdens de politieke maandag (7PM) ons verhaal te vertellen tijdens een pitch van 5 minuten voor de raad van Arnhem.

Onbekend maakt onbemind, vandaar dat we deze mogelijkheid benutten om onze bekendheid te vergroten. Kom je ook?


 De tekst die we hebben voorgedragen:logo

Hierbij ons ideaal in de vorm van dit initiatief: Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG) heeft een bijzonder woon-zorg concept ontwikkeld: de ideale wijk van de toekomst' voor jong en oud, waarbij wordt voldaan aan de drie basisbehoeften van de mens: een veilige woonplek, gezondheid en onderlinge verbinding, waarin "samen-leven" weer voorop staat. 
Dit ideaalbeeld is mede ontwikkeld met steun van de leden in onze coöperatie. 
Wij leggen dit voorstel neer bij verschillende gemeenten in de regio, vandaar de toevoeging Gelderland in onze naam.

 

 

Gemeente Arnhem heeft haar visie op mensen, woningen, openbare ruimte en voorzieningen.

Met samenredzaamheid en participatie als speerpunten. Hier komen onze idealen volledig samen, wij zoeken ook binnen de grenzen van Arnhem naar een locatie!

Een locatie voor deze zeer divers opgebouwde leefgemeenschap bestaand uit gezinnen, jongeren, ouderen, meer en minder gezonde mensen. Die allemaal aangegeven een verantwoordelijkheid naar elkaar te hebben.

Zie voor de verdere presentatie de hier te downloaden pdf.

 wij zijn het antwoord op uw visie

Wij zijn het antwoord op uw visie, dit concept, ons ideaalbeeld, deze woon-zorg leefgemeenschap van de Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland zoekt een plek! Sluit u aan bij ons initiatief en richt samen met ons een locatie in! Participatie pur sang! Zonder dat de gemeente daar op korte maar ook op lange termijn financieel aan hoeft bij te dragen.

Inspreektijd Politieke Maandag

De inspreektijd voor de voltallige raad van Arnhem lijkt succesvol. De spreektijd bedraagt 5 minuten waarin we met behulp van een powerpointpresentatie hebben laten zien en horen wie wij zijn en waarom we denken dat we een bijdrage aan de stad kunnen leveren. De presentatie vindt u hieronder.

Na de inspreektijd werden door Zuid Centraal, de Partij voor de Dieren en D66 vragen gesteld. Deze vragen legden die punten bloot waar wij op struikelen. Namelijk hoe komen we in contact met de juiste mensen binnen een gemeente en waarom lukt het niet om gestructureerd zelf met locaties te komen. Ook werd gevraagd of wij contact leggen met marktpartijen.

We hebben in het kort aangestipt dat welke locatie we ook aanbrengen en hoe en bij wie we die ook aanbrengen, dat er altijd belangen zijn tot nu toe die er toe leiden dat de plek niet voor ons geschikt lijkt.  Juist daarom vragen wij de gemeente nu om zelf met locaties te komen wanneer zij ons project omarmen. Zij zouden toch kunnen weten waar de werkelijke mogelijkheden liggen. Op de vraag rond marktpartijen hebben we geantwoord dat wij zeker contact met hen zoeken maar dat onbekend op dit moment nog onbemind maakt.

Al met al een goed eindresultaat. Wij wachten verdere reacties af. Om te beginnen stond er al een presentatie voor Zuid Centraal gepland. We discussiëren daar verder ook onder andere over de boven genoemde punten.

Zie voor de verdere presentatie de hier te downloaden pdf.

Verslag Inspreektijd Politieke Maandag 25 April

Via deze link publiceert de Gemeente Arnhem vandaag het voorstel van het college aan de raad, ter bespreking op 11 april.
"Denkend aan Kees van Kooten: " We zijn genoemd!" Maar daar houdt het dan ook mee op." Aldus Kloppend Stadshart.

Kloppend Stadshart voorbijgelopen inzake Stadsblokken-Meinerswijk

Pagina 1 van 2