Persbericht Biënnale

IABR–2018+2020–THE MISSING LINK nieuwsbrief 8 maart 2018
In IABR–2018+2020–THE MISSING LINK stellen we niet alleen de vraag hoe het ruimtelijk ontwerp concreet kan bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs, we gaan er ook echt werk van maken. Te beginnen in onze eigen Rijn-Maas-Schelde delta: één groot stadslandschap waar, als we er door de lens van de klimaatproblematiek naar kijken, de grote ruimtelijke opgaven het beste in samenhang aangepakt kunnen worden. Daarom hebben we het Delta Atelier opgezet, een nieuw initiatief van IABR en Architecture Workroom Brussels i.s.m. de Rijksbouwmeester en de Vlaams Bouwmeester.

In deze nieuwsbrief stel ik het Delta Atelier en alle praktijken die de komende jaren samen met ons in het atelier aan de slag gaan, graag aan u voor. Ook vroegen we één van hen, AR-TUR, grondlegger van het Belgische Kempenlab, zich alvast te presenteren.

Natuurlijk zijn de IABR–Ateliers weer ankerpunten van de biennale, ook van het Delta Atelier. Naast het IABR–Atelier Rotterdam is ook het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied nu van start. Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen onderzoeken we de komende drie jaar hoe de verwachte forse bevolkingsgroei een kans kan zijn voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het Oost-Vlaams Kerngebied.

Wanneer we in IABR–2018+2020–THE MISSING LINK onze toekomst in de delta centraal zetten dan zetten we daarmee ook meteen de delta van de toekomst op de agenda. Kan de Delta van de Lage Landen een laboratorium zijn voor de vaak veel grotere opgaven waar andere delta’s in de wereld voor staan? Concentreren we ons in 2018 vooral op de eigen delta, naar 2020 toe zullen we onze delta zo steeds meer aan de wereld koppelen.

In 2018 blijft IABR dus voor één keer dichter bij huis dan ooit. Maar tegelijkertijd zullen we in diezelfde delta onze vleugels verder uitslaan. Met IABR–Ateliers in Nederland en Vlaanderen, met het Delta Atelier en, te beginnen op 1 juni, met tentoonstellingen en programma in Rotterdam én Brussel, is bewust gekozen voor de Delta van de Lage Landen als werkterrein én als speelveld van de IABR. 

George Brugmans
bestuurder-directeur IABR