Permacultuur

Een bijdrage van Jan Willem Rotteveel

De leden van de CVEG bouwen inclusief ruimte voor tuinieren. Tuinieren met respect voor de natuur die er is en door de gewassen te kiezen die bij de grond en de tijd van het jaar passen. Zonder daarbij kunstgrepen toe te passen zoals het gebruik maken van kunstmest en insecticiden.

Ook komen er geen grote lappen moestuinen, maar eilandjes van struiken, bomen en groente. Enerzijds om de grond niet uit te putten, anderzijds om insecten, vlinders, vogels en zo meer te trekken.

Dat zorgt niet voor maximale opbrengsten, maar makt dat we ook met dieren en gewassen samen-leven.

Behalve groenten fruit komen er mogelijk ook dieren zoals kippen.

Wat er gekweekt wordt zal per locatie verschillen en door de bewoners bepaald worden.

Er wordt door CVEG veel gekeken naar de theorie van de de permacultuur, zie deze pagina. Ook andere vormen zijn mogelijk. Het zal een mix worden van theorieën en kennis en wensen van de bewoners.

Gelijkertijd moet de tuin leerzaam worden voor omwonenden jong en oud en willen we samen met hen nadenken of hun tuinen ook diervriendelijker en milieuvriendelijker kunnen worden.

Vrijwilligers hebben prachtige videos gemaakt. Waan je in een andere tijd!

http://www.geschiedenisbeleven.nl/wandel-door-arnhem-in-de-17e-eeuw/

Ook via Youtube.

Wandel door Arnhem in de 17e eeuw

Wat is een wooncoöperatie

Verwar de wooncoöperatie niet met de woningcorporatie, dat gebeurt veel maar is niet juist. Wooncorporaties zijn al jaren actief binnen het segment "sociale woningbouw" terwijl de wooncoöperatie pas sinds Juli 2015 in de nieuwe Woonwet is vastgelegd.

De wooncoöperatie kan worden opgericht om huurwoningen van een corporatie door de huurders zelf in eigendom over te laten nemen. De huurders van bijvoorbeeld een straat, een buurt of een flat mogen van de woningcorporatie verlangen dat de woning aan "hun" wooncoöperatie worden verkocht. De huurders worden dan samen eigenaar van de woningen en verhuren aan elkaar, of de huurder huurt deels van zichzelf, het is maar net vanaf welke kant je dat bekijkt.

Op die wijze denkt de overheid mensen weer meer te betrekken bij de huizen waarin zij wonen. Het betekent namelijk wel dat je zelf het onderhoud moet verzorgen, dat doet de corporatie niet meer, tenzij je een onderhoudscontract met ze afsluit wanneer dat mogelijk is.

Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland is ook een wooncoöperatie. Wel op een iets andere leest geschoeid dan de hiervoor beschreven coöperaties. Wij nemen bijvoorbeeld geen woningen van een woningcorporatie over. Wij herbouwen en verbouwen wanneer er nog panden op een door ons gekocht stuk grond staan en we bouwen nieuw daar waar dat niet het geval is. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk. Ook zouden wij onroerend goed kunnen huren van een derde partij waarna wij dat weer aan onze leden onder verhuren. Zo willen wij niet perse eigenaar van de grond zijn, het in erfpacht nemen van de grond is voor ons ook een optie.

Download de pdf file van platform31 over het hoe en wat van een wooncoöperatie.

 

De Wooncoöperatie

Pagina 2 van 2