Maatschappelijke kosten besparend

Een leefgemeenschap zoals die wij voorstaan  bespaart vele duizenden Euro's voor de gemeenschap per jaar doordat iedereen bij ons, ook de mensen met een beperking, deelnemen aan en onderdeel zijn van de gemeenschap. Eenzaamheid is een groot probleem in onze maatschappij met vele verborgen kosten tot gevolg. Wij willen zodanig met elkaar omgaan dat eenzaamheid niet voorkomt. Alle zorg voor elkaar geschiedt op vrijwillige basis.

Onder elkaar wordt gezorgd voor de eerste  burenhulp voordat thuiszorg of andere vorm van verpleging wordt ingeroepen.

We werken met een mobiliteitsplan.

U zult zich zelf voor kunnen stellen op welke gebieden goede burenhulp erger voorkomt. Samen voor elkaar!

Weg met dat misverstand!

Het is een misverstand te denken dat onze wijze van zorgen voor elkaar inhoudt dat je er ALTIJD voor een ander moet zijn. Dat is niet zo dat houdt ook niemand vol. Ook jij hebt je eigen leven. Slechts een klein gedeelte van de bewobers heeft zorg nodig, zorg die begint bij boodschappen doen wanneer jij toch al naar de winkel gaat, een blokje om, straatje aanvegen, een keer de afwas doen etc. Zoals "nabuurschap" in delen van het land nog sterk aanwezig is, en zoals we met zijn allen steeds meer leunen op mantelzorg. Specialistische zorg leveren wij niet; daarvoor vragen we specialistische teams en bijvoorbeeld ZZP-ers.