Gemeente Heumen

Contact loopt als eerste via de wethouder. Hij heeft ons een locatie in Overasselt voorgesteld. Aldaar hebben we gesproken met een naastliggende zorginstelling en zijn we op bezoek gegaan op een inspreek avond voor de bewoners van het dorp. We zijn positief ontvangen, het is een voorwaarde dat een project in Overasselt gedragen wordt door de dorpsbewoners, zoals dat altijd is geweest. Verdere ontwikkelingen volgen.

Na een aantal gesprekken met omwonenden lijkt het dat de wensen zodanig uiteenlopen dat verder samen optrekken niet zinvol lijkt.