Zetten

DWO en CVEG laten elkaar los.

We zijn nu enige tijd met DWO opgetrokken voor wat betreft de locatie in Zetten. Gezien de wensen van de omwonenden naar buiten gebracht tijdens de burgerparticiapatie, waarschijnlijk door de gemeente over te nemen (niet bouwen in de schil) en de verschillen in standpunten wat betreft samenwerking tussen DWO en CVEG hebben geleid tot stoppen van de samenwerking. Wij wensen DWO veel succes bij het realiseren van hun droom. Wij kijken verder naar de andere locaties in Overbetuwe.

De bewonersavond 9 Juni heeft een uiteindelijk beeld opgeleverd waarmee DWO en CVEG naar de gemeente kunnen. Alle positieve signalen maar ook alle tegenwerpingen op onze plannen worden meegenomen. We leggen een open beeld bij de gemeente neer en hopen dat onze ideeën meegewogen worden.

Natuurlijk zijn er tegenstanders rond een plan als het onze. Dat mag, moet zelfs, in een land als dit. Men heeft daartoe een website in het leven geroepen richting omwonenden. Prima tot zover.

Wat een naar smaakje geeft is het feit dat er met beelden wordt gestrooid waar onze bebouwing in de verste verte niet op lijkt. Nogal tendentieus. De wijk die men heeft bezocht heeft niets van doen met hoe wij de wijk zouden willen gaan inrichten.

Verder willen we niet bouwen langs de hele Veldstraat, ook dat wordt verkeerd uitgelegd. Wij komen de bewoners tegemoet met een open vizier, het is jammer dat er nu met een verkeerde interpretatie aan de haal wordt gegaan.

Als eerder gezegd hebben wij alles wat wij de gespreksavonden hebben gehoord bij de gemeente neergelegd, positief en negatief. De vervolgstappen zijn aan de gemeente.

Na 9 Juni

Gemeente Overbetuwe werkt mee aan Ecodorp (2)

Het belangrijkste van met elkaar wonen is het hebben van de juiste buren. Niet alleen binnen onze leefgemeenschap, maar zeker ook daarbuiten. Daarom hebben we begin Mei, in samenwerking met DWO, een avond georganiseerd waarbij we omwonenden van De Veldstraat hebben gevraagd hun visie te geven op de mogelijke bebouwing. Daar zijn een aantal ideeën uit gedestilleerd die we 9 Juni in het dorpshuis te Hemmen weer aan alle omwonenden willen voorleggen. We hopen dat we daarna de ruime meerderheid van de omwonenden tevreden hebben kunnen stellen.

Omwonenden

Rond de schil van Zetten/Hemmen is veel te doen. Er is eerder een avond voor burgerparticipatie geweest die druk werd bezocht en waar bleek dat niet iedereen even gelukkig is met hoe e.e.a zou worden ingedeeld. Enige tijd daaraan voorafgaand heeft de wethouder ons richting schil van Hemmen/Zetten gestuurd met de boodschap daar te inventariseren of een leefgemeenschap zoals wij die willen inrichten in de schil mogelijk is.

Ook Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) bouwt rond dezelfde locatie graag woningen in koop en in huur. Wij realiseren alleen woonunits in huur, inclusief sociale huur.

Onze uitgangspunten verschillen enigszins maar dat maakt het niet onmogelijk samen te kijken naar de mogelijkheden om samen grond te verwerven om ons ideaalbeeld te verwezenijken. U vindt hier later meer over de voortgang.

EDIT 7 Oktober 2016. We zijn nu enige tijd met DWO opgetrokken voor wat betreft de locatie in Zetten. Gezien de wensen van de omwonenden naar buiten gebracht tijdens de burgerparticiapatie, waarschijnlijk door de gemeente over te nemen (niet bouwen in de schil) en de verschillen in standpunten wat betreft samenwerking tussen DWO en CVEG hebben geleid tot stoppen van de samenwerking. Wij wensen DWO veel succes bij het realiseren van hun droom.

We trekken samen op met DWO