Dorpsraad Heteren

Verbinden is niet nieuw voor Heteren! Dit doet het al zo lang zij bestaat. Heteren verbindt immers het Betuwse fruit met het Veluwse groen. Al in de Romeinse tijd bracht Heteren deze twee werelden bijeen. Twee werelden die alleen door Heteren overbrugbaar leken te zijn. Pas in 1972 werden deze werelden door de bouw van de Rijnbrug met elkaar verbonden.

Heterense verbindingskracht maakt ons uniek en geeft ons bestaansrecht! Heterense verbindingskracht zit in ons en gaan we nieuwe en sociale betekenis geven. We gaan samen werken aan een plezierige woonomgeving en een actieve dorpsgemeenschap. Door onze kennis, ervaring en contacten te bundelen komt Heteren meer in beweging.

Uit de inwonersenquête blijkt dat Heteren een betrokken, levendig dorp wil zijn. Inwoners vinden het belangrijk dat hun dorp bereikbaar is, dat er wat te doen is, ze hier de dagelijkse boodschappen kunnen doen en dat ze lekker in en om het dorp ontspannen kunnen leven. Heteren wil betrokken, levendig, bereikbaar en onbezorgd zijn!