Kinderen

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw bestaan er "Centraal Wonen Groepen" verdeeld over heel het land. In deze woongemeenschappen is het samen doen wat samen kan het motto. Men heeft een wasserette, zalen, een keuken etc. Zorg voor en door elkaar vindt men hier niet terug.

Sinds 1980 hebben binnen de verschillende CWGroepen veel mensen met kinderen gewoond. Naar nu blijkt komen deze kinderen graag terug in zo'n groep om hun eigen kinderen ook zo op te voeden, om hun eigen kinderen ook die kans te geven.

Kinderen wordt een veilige omgeving geboden. Veelal autovrij of in ieder geval autoluw. Buren die jou als kind bij naam kennen, weten bij wie jij hoort. Andersom kennen de kinderen bijna alle medebewoners, een veiliger omgeving is er bijna niet. En natuurlijk vriendjes en vriendinntjes in overvloed.

Onderzoek heeft bewezen dat kinderen opgroeiend in zo'n veilige sociale groene omgeving betere sociale omgangsvormen ontwikkelen dan kinderen uit betondorp. Ook de groene omgeving draagt bij aan de betere beleving van kinderen.

Gezinnen met kinderen vervullen een functie in een leefgemeenschap als de onze, meer nog dan net geschetst. Pluspunt voor de ouders is dat er altijd wel een oppas is. Dus pappa's en mamma's; vraag info en bekijk eens wat de mogelijkheden zijn bijnons te wonen?

Kilk hier voor volgende pagina.