Bestuur en Bestuursvorm

CVEG wordt sociocratisch door de leden bestuurd. De basis wordt gevormd door kringen waarin de leden hun inbreng hebben wat betreft een bepaalde activiteit die voor  de vereniging en/of de leefgemeenschap van belang is. Bijvoorbeeld de kring "beheer van gebouwen", of de kring "groenbeheer", of de kring "externe communicatie", enzovoorts. 

Deze kringen krijgen vanuit de algemene vergadering doelen aangereikt die de leden in die kring verwezenlijken. Zij hebben dus binnen die kring een gezamenlijke stem. Die stem wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door een door de kring aangewezen lid. In die vergadering vind je ook het dagelijks bestuur. Zij bereiden gezamenlijk de algehele vergadering waarin alle leden zitting hebben voor.

In die algehele vergadering worden alle besluiten genomen en wel "met consent". Dat houdt in dat niemand een overwegend bezwaar tegen een beslissing heeft. Wanneer dat wel zo is dan wordt er in deelcommissies net zo lang gepraat totdat er een nieuw voorstel de algehele vergadering in kan waar niemand een overwegend bezwaar tegen heeft.

Het resultaat van deze op het eerste gezicht  tijdrovende wijze van werken is dat een besluit altijd door iedereen gedragen wordt en dus ook zonder tegenwerking wordt uitgevoerd. Uiteindelijk scheelt dat tijd.

Natuurlijk is er een dagelijks bestuur nodig voor de statutaire taken. De statuten zijn hier te downloaden (voor leden).


Het dagelijks bestuur van CVEG bestaat uit:

Koen de Kruif (Voorzitter)

Beste leden van CVEG

Mijn naam is Koen de Kruif, 57 jaar en al tien jaar ben ik betrokken bij ecodorpen. Nog veel langer ben ik actief in de wereld van energie en milieu. Ik ben docent geweest op de vrije universiteit op dit gebied en lange tijd coördinator van een internationale milieumanagement opleiding. 
 
Een volledig overzicht van mijn ervaring is te vinden op de website van mijn bedrijf, www.ekoalot.nl.
 
Op dit moment werk ik bij de Milieudienst Rijnmond als adviseur duurzaamheid en circulaire economie, met name voor bedrijven. Ik beoordeel ideeën en ga samen met ondernemers en met gemeentelijke ontwikkelaars door nieuwe plannen om met hen duurzamere mogelijkheden te verkennen.
 
Voor mijn bedrijf werk ik voor de Erasmusuniversiteit met internationale masterstudenten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in verschillende Afrikaanse landen. En verder werk ik in de stichting Voedselbos Buitenzinnig Dordrecht aan de ontwikkeling van zo'n bos in Dordrecht. Bij de stichting ecodorpen netwerk nederland ben ik bestuurslid (penningmeester) en ken daarom heel veel mensen in het ecodorpennetwerk in Nederland en in Europa.
 
Mijn sterke kanten zijn de ervaringen en de ambities die ik heb, en ook redelijk goed over kan brengen aan derden. Ik ben een verbinder en kan goed omgaan met verschillende meningen, en daarbij ook zoeken naar betere oplossingen. Ik heb niet heel veel tijd, maar ben wel van plan minimaal één dag en waarschijnlijk twee dagen per week beschikbaar voor het bestuurslidmaatschap van CVEG. Ik ben minder goed in het organiseren van details, en het plannen van de werkzaamheden op het juist moment. Ik heb veel ervaring in het op juiste niveau spreken met verschillende doelgroepen (overheden, projectontwikkelaars, ondernemers, etc.). Ik laat de details graag over aan de kringen.
 
Ik heb een steeds grotere drijfveer om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met bouwen. Mijn moeder woont in Arnhem en ik wil graag in staat zijn om samen met mijn Partner Edith een goede zorgsituatie te creëren.
 
met groet
Koen

Marja van Bergen (Penningmeester)

Marja van Bergen

Al jong moest de het bedrijf in de textielsector (productie in vele landen) van mijn vader overnemen. Ik heb daar een aantal jaren in gefunctioneerd. Tot ik zag dat dit niet bij mij paste; voornamelijk de werkomstandigheden in de verschillende productielanden stuitten mij tegen de borst. Ik heb het bedrijf verkocht en ben me bezig gaan houdenmet import van teakhouten meubelen van Indonesië naar Fuertaventura. Ik had daar een winkel in woninginrichting. De leiding was in handen van mijn medewerkers. Ik geloof tot op de dag van vandaag in zelfsturende teams. Mijn taak was het de inkoop in te vullen. Daarvoor reisde ik over de hele wereld.

Ik ben in vele culturen geweest, heb daar gewoond of was er veel bij vrienden. De manier waarop wij hier in het westen leven is daar onbekend. Natuurlijk heeft iedere cultuur voor en tegens, maar de wijze waarop mensen voor elkaar zorgen zijn we hier vergeten.

17 jaar geleden wilde ik al een leefgemeenschap gebaseerd op goede voeding en zorg voor elkaar opzetten in Frankrijk. Frankrijk is een moeilijk land om iets “alternatiefs” op te zetten.

Paarden zijn altijd mijn hobby geweest, ook daar heb ik me in Nederland mee bezig gehouden. Paardenmelk werkt uitstekend om bijwerkingen van chemokuren te verminderen bijvoorbeeld. Dat was in Frankrijk al helemaal een no go.

Toen werd ik gewezen op een ecoproject in Overbetuwe waar ik me bij heb aangesloten. De zorg in project ingebed trekt me. Ik ben daarom, omdat ik dan ook alle ins en outs wil weten een opleiding in de zorg gestart.

Marja van Bergen


Colinda Diesveld (Secretaris)

 


Hélene Bontjer (Algemeen bestuurslid zorg)

 


Marian Aarts (Algemeen bestuurslid)