Home

EDIT 25 Mei 2017. Woningbouwvereniging Talis zoekt de samenwerking met een leefgemeenschap die zorg als basis in haar pakket heeft. Talis en CVEG zijn samenbebracht door WBVG's Bernard Smits die een matchingmiddag organiseerde voor wooncorporaties en initiatiefgroepen. Kijkt u bij Nijmegen voor meer info. Wilt u vriend worden van CVEG? Ons financieel een klein beetje helpen deze droom te verwezenlijken? Klikt u dan hier.

Een goede buur is beter dan een verre vriend.

Het ecologisch wonen is niet gelijk aan "Het Ecodorp". Binnen een Ecodorp ligt er ook nadruk op het culturele en sociale aspect. Verbinding is het woord dat echt bij een Ecodorp hoort. Wanneer er gesproken wordt over "duurzaam" dan denken wij dat dit aspect niet vergeten kan en mag worden.

Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG) organiseert voor haar leden woonvormen waarin "samen-leven" weer voorop staat. Met een gericht groot maatschappelijk rendement op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Een 'dorp of een wijk kijkend naar de toekomst'. Voor jong en oud, waarbij wordt voldaan aan de drie basisbehoeften van de mens: een veilige woonplek, gezondheid voor een ieder en onderlinge verbinding. De gemeenschappelijkheid draagt bij aan de kwaliteit van leven van allen. De wensen van het individu blijven echter gewaarborgd. Zie onze visie en missie.

We nemen ouderen, jongeren die begeleiding behoeven en mensen met een beperking op in onze gemeenschap tot 20 á 25% van het totaal aan bewoners. Wij noemen dit "Community Care".

We verzorgen in onze eigen energiebehoefte, indien mogelijk meer dan we zelf gebruiken. We verbouwen ons eigen voedsel, ook hier indien mogelijk meer dan we zelf nodig hebben. Om dit te kunnen realiseren hebben ongeveer 10% van de bewoners groene vingers. Ook voorziet de landbouw in mogelijkheden voor dagbesteding voor allerlei groepen mensen, onder andere voor hen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De locatie waar wij op dit moment het verst mee zijn: Nijmegen

Onder onze overige buren vind je gezinnen met kinderen en alleengaanden. Er is dan ook een grote variëteit aan woningen met 2, 3, 4 en 5 kamers. Download hier onze basiswensen.

Alle werkzaamheden worden door bestuur en leden op vrijwilligersbasis verricht. Wij zijn geen commercieel getinte organisatie. De zorg die wij aan onze buren en anderen uit de omgeving bieden geschiedt vrijwillig en om niet. Wanneer zwaardere zorg moet worden geboden dan werken wij samen met professionele partijen uit de directe omgeving.

We zijn in gesprek met verschillende gemeenten om te komen tot vestiging van onze eerste woon-zorg leefgemeenschap. Alle gemeenten staan hier positief tegenover. De uitdaging is om dat stuk grond te vinden dat bij ons past. We zijn ook in gesprek met verschillende eigenaren van grond waar we in principe zouden kunnen bouwen. De voortgang per gemeente kan je volgen via het menu dat hier rechts naast staat.

Heb je belangstelling? Lees ook ons manifest

Wij vervullen graag een voorbeeldfunctie. Zodat meer wijken als de onze ontstaan, maar ook zodat wijken in dorpen en steden zodanig worden aangepast dat de vorm waarin wij straks moeten leven toepasbaar wordt.

Word lid van onze coöperatie, investeer in toekomstbestendig wonen, samen met elkaar.